กรุณารอสักครู่ค่ะ...

วันฉัตรมงคล
โรคหลอดเลือดสมองSTROKE
เชิญร่วมกิจกรรมทำบุญ2567
โรงพยาบาลบ้านบึง เราพร้อมสำหรับ
ประกาศรับสมัครแพทย์
รู้ก่อนใช้กัญชา
spirit

Service mind

S

บริการด้วยใจProfessional

P

ทำงานอย่างมืออาชีพInnovation

I

สร้างสรรค์นวัตกรรมResponsibility

R

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่Integrity

I

ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นTeam work

T

ทำงานเป็นทีมระบบการนัดหมาย ONLINE

จองคิวพบแพทย์

สำหรับผู้บริการรายเก่าตารางให้บริการ

แพทย์ออกตรวจผู้ป่วยทั่วไป

และคลินิกพิเศษรับเรื่องร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

และข้อเสนอแนะตรวจสอบสิทธิ

ระบบบริการตรวจสอบสิทธิหลัก

ประกันสุขภาพด้วยตนเองระบบSMART OFFICE

จองห้องประชุม, เอกสารการลา

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆระบบ HRMS

เเจ้งเรื่องเสี่ยงของโรงพยาบาล

สำหรับเจ้าหน้าที่ระบบอุณหภูมิความชื้น

ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

และความชื้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง


พันธกิจ Mission

1.จัดบริการสุขภาพ 4 มิติ แบบองค์รวม
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
2.พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อให้ประชาชน
มีสุขภาวะที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
3.พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง สมรรถนะสูง
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล


นางแววดาว พิมลธเรศ
ตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบ้านบึง
โทรศัพท์ : 038-442200 ต่อ 611

ที่ตั้ง

3 ซ.19 ถ.บ้านบึง – ชลบุรี
ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170


อีเมล์

banbunghospital@hotmail.com


โทรศัพท์

038-442200


แฟกซ์

038-442299


เวลาทำการ

Monday – Friday: 8.00am – 16.00pm
Saturday – Sunday: Best not to ask.


Facebook


Youtube


E-mail


Maps


038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี