กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

ระบบนัดแพทย์ ออนไลน์

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี

นัดหมาย แพทย์ประจำ

นัดหมายกับแพทย์ประจำโรคของท่าน เพื่อการวินิจฉัย และ รักษา ได้อย่างถูกต้อง และ รวดเร็ว


สอบถามเพิ่มเติม

038-442200


ที่ตั้ง

โรงพยาบาลบ้านบึง
3 ซ.19 ถ.บ้านบึง – ชลบุรี
ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี 20170


ชื่อ – นามสกุล

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล์

แพทย์ที่ต้องการพบ

วันที่ต้องการนัด

กรุณานัดล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

เวลาที่ต้องการนัด

ระบุอาการ

กรณีเคยมารักษาที่ รพ.บ้านบึง กรุณาระบุ HN
หรือ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
เพื่อให้ จนท.สืบค้นข้อมูลผู้ป่วยและประวัติการรักษาย้อนหลัง

HN (เลขบัตรประจำตัวผู้ป่วย) / หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน

หลังจากส่งใบนัดแล้ว กรุณารอการตรวจสอบและติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่


โซเชียลมีเดีย:


โซเชียลมีเดีย:038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี