กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลบ้านบึง Banbung Hospital

เรื่อง

 วันที่ประกาศ

 วันที่เสนอราคา

 เอกสาร

ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือด (Blood Chemistry) พร้อมน้ำยา ๒๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กันยายน 2566  4 ตุลาคม 2566  ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคา จำนวน 2 คัน (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18 กรกฎาคม 2566  3 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 มิถุนายน 2566  3 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 มิถุนายน 2566  26 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคา จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 มิถุนายน 2566  27 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนังาน ตึกผู้ป่วยและทางเชื่อมอาคาร สำหรับโรงพยาบาลบ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16 ธันวาคม 2565  26 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อนระบบวีดีทัศน์และกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวีดีทัศน์ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  31 สิงหาคม 2565  13 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อนระบบวีดีทัศน์และกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวีดีทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19 กรกฎาคม 2565  2 สิงหคม 2566  ดาวน์โหลด


038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี