กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

ตารางให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก และคลินิกพิเศษ

แผนกจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
คลินิกพิเศษ นัดตรวจซ้ำ นัดตรวจซ้ำ นัดตรวจซ้ำ นัดตรวจซ้ำ นัดตรวจซ้ำ
(เช้า)คลินิก HT เช้า 120 ราย คลินิกพิเศษ DM ควบคุมน้ำตาลไม่ได้ คลินิกพิเศษ DM ควบคุมน้ำตาลได้ รับ 60 ราย คลินิกพิเศษ DM ควบคุมน้ำตาลได้ รับ 60 ราย คลินิกอายุรกรรม รับ 40 ราย
(เช้า)Ortho (พ.วิชัย) 40 ราย / คลินิก CKD 40 ราย / 3a,3b คลินิก CKD 40 ราย / 4,5 คลินิก Warfarin, OPD 15 ราย, IPD 5 รายคลินิก CKD 40 ราย / 3
(เช้า) คลินิกสูติ-นรีเวช (พ.พันธ์ทิพย์) Ultrasound พญ. เบญจา / ทุกอังคารที่ 2,4 รับ 15 ราย คลินิกสูติ-นรีเวช (พ.สมชาย) คลินิกสูติ-นรีเวช พ.สมจริง
(เช้า) ศัลยกรรม 20 ราย (พ.ธนิษฐ) ศัลยกรรม 20 ราย (พ.ธนพล) ศัลยกรรม 20 ราย (พ.ธนิษฐ) ศัลยกรรม 20 ราย (พ.ธนพล)
(บ่าย) คลินิก HT บ่าย 30 ราย Ultrasound พญ.เบญจา ทุกอังคารสัปดาห์ที่ 2,4 รับ 10 ราย คลินิก ARV รับ 40 ราย พฤหัสบดีที่1 COPD รายเก่า รับ 40 ราย / พฤหัสบดีที่2 Asthma รายเก่า รับ 40 ราย / พฤหัสบดีที่3 COPD รายเก่า+รายใหม่ รับ 40 ราย / พฤหัสบดีที่4 Asthma รายเก่า+รายใหม่ รับ 40 ราย คลินิก TB รับ 25 ราย
(บ่าย) คลินิก ANCOrtho (พ.รพ.บ้านบึง) 30 ราย

โซเชียลมีเดีย:


โซเชียลมีเดีย:038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี