กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

ทำเนียบ บุคลากร

โรงพยาบาลบ้านบึง Banbung Hospital
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบ้านบึง

นางแววดาว พิมลธเรศ
(นายแพทย์เชียวชาญ)
แพทย์ 34 คนเภสัชกร 11 คนนักเทคนิกการแพทย์ 4 คน
ทันตแพทย์ 7 คนพยาบาลวิชาชีพ 89 คนนักกายภาพบำบัด 4 คนบุคลากร ฝ่ายงานบริการและงานสนับสนุนอื่นๆ รวม ทั้งหมด 400 คน
ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากร ณ. วันที่ 1 เมษายน 2562 (ข้อมูลจาก งานธุรการ)
โซเชียลมีเดีย:


โซเชียลมีเดีย:038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี