กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

ข่าวประกาศของรพ.

โรงพยาบาลบ้านบึง Banbunghospital
16/ส.ค./2019


16/ส.ค./2019

รายการอาหาร
เมนู ชูสุขภาพ ลดหวาน ลดเค็ม ลดมัน เพิ่มผัก และผลไม้

วัน ที่ รายการอาหาร พลังงาน
จันทร์ cal
อังคาร cal
พุธ cal
พฤหัสฯ cal
ศุกร์ cal

ข้อมูลวันที่ …………………… (งานโภชนาการ)


16/ส.ค./2019

รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดบริเวณให้บริการที่ดี เหมาะสม ไม่แออัด  และจัดกิจกรรมเพื่อให้มีการรอคอยที่มีคุณค่า

เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่สามารถ ให้บริการได้ตามความต้องการผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถให้บริการที่ดี  บริการประทับใจ

หลักการดำเนินงาน

พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล

พัฒนาคุณภาพการบริการ

การมีส่วนร่วม

 038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี