กรุณารอสักครู่ค่ะ...


งานมารดาหลังคลอด

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

มัทนา ศิริโชคปรีชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สิริชา ทองเกลี้ยง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

พิชญา กองทรัพย์เจริญพยาบาลวิชาชีพ

จิราพัชร แตงอ่อนพยาบาลวิชาชีพ

วิมลศิริ สร้อยจิตรพนักงานช่วยเหลือคนไข้

วรรณา ชุติมาพงศ์รัตน์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

สุภาวิณี ทิพโชติ
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี