กรุณารอสักครู่ค่ะ...


งานจิตเวชและยาเสพติด

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

มัทนา ศิริโชคปรีชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พรจิตต์ ทองบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

บุญแดง บุญฤทธิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นาฏยา นาขมิ้นพนักงานช่วยเหลือคนไข้

นิภาวรรณ รอดคเชนทร์
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี