กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

ตารางให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก และคลินิกพิเศษ

Update 15 February 2023
แผนกจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์
ผู้ป่วยนอกเช้า 8.00-12.00 นัดตรวจซ้ำ คลินิกศัลยกรรมโดยแพทย์ธนิษฐ (รับ30ราย) / คลินิกกระดูกโดยแพทย์ณัฐพล (รับ30ราย) / คลินิกNephro(สัปดาห์เว้นสัปดาห์)นัดโดยแพทย์ศรัณยพงศ์เท่านั้น / U/S X-ray(รับ5 ราย) นัดตรวจซ้ำ คลินิกกระดูกโดยแพทย์ธีรบดี (รับ 30 ราย) / MED GP (รับ 30ราย) นัดตรวจซ้ำ คลินิกศัลยกรรมโดยแพทย์พงศ์พัฒน์ (รับ 30 ราย) / คลินิกกระดูกโดยแพทย์ณัฐพล (รับ 30 ราย) / U/S X-ray (5ราย) นัดตรวจซ้ำ คลินิกกระดูกโดยแพทย์ธีรบดี (รับ 30 ราย) / U/S X-ray (รับ 5ราย) / MED GP (รับ 30ราย) นัดตรวจซ้ำ คลินิกศัลยกรรมโดยแพทย์นันทิชา (รับ 30 ราย) / U/S X-ray (รับ 5ราย)
ผู้ป่วยนอกบ่าย 13.00-16.00 U/S X-ray (รับ 3 ราย) กระตุ้นพัฒนาการ / คลินิกHepatitis (สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) U/S X-ray (รับ 3 ราย) คลินิกกระดูกโดยแพทย์ธีรบดี (รับ 15 ราย) / U/S X-ray (บ่าย รับ3 ราย) TB(วัณโรค)กลุ่มเวชฯ / U/S X-ray (รับ3 ราย) / คลินิกผู้สูงอายุ
คลินิกพิเศษ(เช้า) คลินิกสูติ-นรีเวชโดยแพทย์พันธ์ทิพย์ (รับ 40 ราย) / คลินิกHT เช้า(รับ 140ราย) คลินิก CKD GP (ไต 3a,3b) รับ 50 ราย / คลินิก CKD MED (ไต 4-5) รับ 45 ราย / คิลินกสูติ-นรีเวชโดยแพทย์สมจริง (รับ 40 ราย) คิลินกสูติ-นรีเวชโดยแพทย์สมจริง (รับ 40 ราย) / คลินิกDM GP (เบาหวานควบคุมน้ำตาลได้) รับ 60 ราย / คลินิก DM MED (เบาหวานควบคุมน้ำตาลไม่ได้) รับ 45 ราย คิลินิก DM GP (เบาหวานควบคุมน้ำตาลไม่ได้) รับ 60 ราย / คลินิกWafarin (รับ 30 ราย) คลินิกสูติ-นรีเวชโดยแพทย์สมจริง (รับ40 ราย) /คลินิกอายรุกรรม (รับ 45 ราย) / คลินิกความดัน (รับ 60 ราย)
คลินิกพิเศษ(บ่าย) คลินิกHeart Failสัปดาห์ที่ 3ของเดือน (รับ 10 รายนัดโดยแพทย์วุฒิชัย) รับ 10 ราย / คลินิกANC คลินิกARV(กลุ่มเวชฯ) พฤหัสบดีที่1,3 คลินิก COPD (รับ 35 ราย) / พฤหัสบดีที่2,4 คลินิก Asthma (รับ 45 ราย) คลินิกPalliative care สัปดาห์ที่2,4
ER(บ่าย) OR MINOR*เฉพาะGP* (รับ 3 ราย) OR MINOR (โดยตามแพทย์สั่ง : แพทย์พงศ์พัฒน์) OR MINOR (แพทย์ธนิษฐ) รับ 3ราย OR MINOR (แพทย์นันทิชา) รับ 3 ราย
OR SX แพทย์นันทิชา แพทย์พงศ์พัฒน์ แพทย์ธนิษฐ แพทย์พงศ์พัฒน์ แพทย์ธนิษฐ
OR Ortho แพทย์ณัฐพล แพทย์ธีรบดี แพทย์ณัฐพล แพทย์ธีรบดี

038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี