กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

ศูนย์การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันทนีย์ ทับทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รุ่ง โยยิ่ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

พิมพ์พิศา ไกรธนานันต์
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี