กรุณารอสักครู่ค่ะ...


ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นิภา ศิริวัฒโก
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นิภาวรรณ รอดคเชนทร์
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี