กรุณารอสักครู่ค่ะ...


ทารกแรกเกิดป่วย

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

มัทนา ศิริโชคปรีชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วรรณภา ชินะภัทรพงศ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สุทธิญาณ์ ชาวดอนพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วิจิตรา คำกายปรงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กนกวรรณ ชุดไธสงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ชื่นนภา แซ่โล้ว
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นิศาชล เพชรวาราพยาบาลวิชาชีพ

เบญจวรรณ เจริญสุขเสถียรพยาบาลวิชาชีพ

สโรชา สิงห์ทองพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ฐิติกา โคตา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ศศิ วิศาลวิเศษวงศ์
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี