กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

งานไตเทียม

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

มัทนา ศิริโชคปรีชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไอลดา สงฆ์รักษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ชวารี วุฒิวิทยาสกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ธนาไพ บุญชูพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เบญจา ขวัญแก้วพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วีรยา พิเชฐกิจจาวัฒน์
พยาบาลวิชาชีพ

พิยะดา พินิจพนักงานช่วยเหลือคนไข้

พรจิตร คนหัดดีพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ลลิตา เสนาวงษ์
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี