กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

งานเปล

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

มัทนา ศิริโชคปรีชา
พนักงานบริการ

สาธิต แสงประสิทธิ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ชำนาญ แซ่ชื้อพนักงานผ่าและรักษาศพ

สุมิตร แสงประสิทธิ์พนักงานบริการ

ชำนาญ คณิตานนท์พนักงานบริการ

ศรัณยู ขุนจันทร์
พนักงานบริการ

กุลดิลก กลางโยธีพนักงานบริการ

พงษ์สิทธิ์ กาทองพนักงานบริการ

นัฐพล เพ็งถา
พนักงานบริการ

ชัยยุทธ สมัครแก้วพนักงานบริการ

อภิชาต กันทะวงค์
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี