กรุณารอสักครู่ค่ะ...


งานเปล

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

มัทนา ศิริโชคปรีชา
พนักงานบริการ

สาธิต แสงประสิทธิ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ชำนาญ แซ่ชื้อพนักงานผ่าและรักษาศพ

สุมิตร แสงประสิทธิ์พนักงานบริการ

ศรัณยู ขุนจันทร์พนักงานบริการ

กุลดิลก กลางโยธี
พนักงานบริการ

ชัยยุทธ สมัครแก้วพนักงานบริการ

อภิชาต กันทะวงค์พนักงานบริการ

อดิศักดิ์ พริ้งเพราะพนักงานบริการ

ประเทือง คำฤาชา
พนักงานบริการ

พงศ์ธร ฉัตรเงินพนักงานบริการ

พีระศักดิ์ พรหมศรี
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี