กรุณารอสักครู่ค่ะ...


งานห้องบัตร

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ปิยวัฒน์ อยู่ไทย
ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา

จุฑามณี แสงประสิทธิ์
ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา

กาญจนา แซ่เตียวผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา

ธนิดา ขาวอุไรผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา

อัญชลี แสงประสิทธิ์พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ปรียานุช ต้นทอง
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

พรพรรณ สุรสกุลวงศ์พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ไพจิตร เปี่ยมนุ่ม
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี