กรุณารอสักครู่ค่ะ...


งานสารสนเทศทางการแพทย์

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ปิยวัฒน์ อยู่ไทย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กฤษฎา ทยาลุลักษณ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ธีรศักดิ์ พาบุเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

กฤษณะ คำวงษาเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ณัฐฐา จำรัสแสง
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี