กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

งานศัลยกรรมและนรีเวชกรรม

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

มัทนา ศิริโชคปรีชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรณิกา แก้วมะโหสด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สรัญญา วงศ์จอมพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สธีกานติ์ ตันติราพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ปุญญิศา หาญสุวรรณกุลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ทิพยฉัตร โอวาทวรรณสกุลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กาญจนา จึงจรัสทรัพย์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ปานทิพย์ รัตนะวัน
พยาบาลวิชาชีพ

วรดา เวชสุภาพงษ์พยาบาลวิชาชีพ

ชนม์นิภา รอดภัยพยาบาลวิชาชีพ

เกศินี จันทร์มีพยาบาลวิชาชีพ

นลินนิภา เรียงเสนาะพยาบาลวิชาชีพ

ธัญลักษณ์ สุขสละพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปริยภัทร สอนโต
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี