กรุณารอสักครู่ค่ะ...


งานพัสดุ

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันทนีย์ ทับทอง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ทิฆัมพร จันทร์ศิริ
นักวิชาการพัสดุ

อาภัสสร ชอบรสเจ้าพนักงานพัสดุ

อำพาวา จดคำพนักงานบริการ

นลิณี ฉิมพลีเจ้าพนักงานพัสดุ

ปริชมน ทิพย์นภากุล
เจ้าพนักงานพัสดุ

กนกพร ปัจฉิมพนักงานบริการ

ตรีเพชร ลือลาภพนักงานบริการ

จารวี จันทิมาธร
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี