กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

มัทนา ศิริโชคปรีชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ศิริวรรณ เลิศอุดมกิจไพศาล
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ราตรี น้อยหลาพนักงานบริการ

ลำชี พงษ์เสนพนักงานช่วยเหลือคนไข้

มนัสนันท์ หอมตะโกพนักงานช่วยเหลือคนไข้

วิชฎา ดับประดิษฐ์พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อมรรัตน์ บูรณะพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รัตนมน เหลือเริ่มวงศ์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

สุมิตตา เหล่าบุตรดีพนักงานบริการ

จิราพร อินทะยศพนักงานบริการ

ศรัณยาพร ขวัญดีพนักงานบริการ

พรพรรณ ลูกกุลา
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี