กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

งานบริการสุขภาพชุมชน

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันทนีย์ ทับทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พัชรินทร์ หิรัญราศีกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วิภาพร พัดทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รัณณฎา ชลธารพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กาญจนา สกุลานนท์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เฉลิมพร แก่นเชียงสา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ณัฐพร ด่านทิมนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ปาริณ จอมคำสิงห์พนักงานช่วยการพยาบาล

กรรณิการ์ ศรีสวัสดิ์พนักงานช่วยการพยาบาล

ชลลดา นนทดร
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี