กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

งานซ่อมบำรุง/งานสวน

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันทนีย์ ทับทอง
ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์

ปราโมด น้อยหลา
ผู้ช่วยช่างทั่วไป

สุพจน์ น้อยหลาพนักงานบริการ

ชาคร ชัยสวัสดิ์พนักงานบริการ

เจมส์ แสงจูพนักงานบริการ

ก้องนภา กล้าหาญ
พนักงานบริการ

กลมรัตน์ พรมต่ายพนักงานบริการ

กมล บรรจงผู้ช่วยช่างทั่วไป

วิจิตร อังคะนาวินพนักงานบริการ

อัญชัญ แจ่มศรีใสพนักงานบริการ

มงคล ประทุมขัน
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี