กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

งานการเงินและบัญชี

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันทนีย์ ทับทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทิพลาวัลย์ รื่นรมณ์วารี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปิยนุช อุยพิตังนักวิชาการเงินและบัญชี

นัยนา คงมีสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อลิสา จันทร์เกษมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จีราพร พงศ์เศรษฐศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี

ฉัตรสุดา เจษฎาทิพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ศรันย์รัตน์ มธุรสเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ชนากานต์ สะมินพนักงานบริการ

ศศิกานต์ ทองทา
พนักงานบริการ

จุรารัตน์ บุตรราชพนักงานบริการ

สุพิชชา ศรีละครเลิศ
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี