กรุณารอสักครู่ค่ะ...


งานการพยาบาลผู้ป่วยในเด็ก

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

มัทนา ศิริโชคปรีชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กัลยาณี สุเมธีวัฒนกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รัตติกาณ มีสุขพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จอมขวัญ โบราณมูลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ณัฐธิดา เดือนเพ็ญพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ชัญญา จันเสงี่ยม
พยาบาลวิชาชีพ

นิภาวรรณ หมู่หมื่นศรีพยาบาลวิชาชีพ

จันจิรา ขจรงามพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ศิริพร แซ่กังผู้ช่วยพยาบาล

ชลธิชา วาทโยธา
ผู้ช่วยพยาบาล

เดือนฉาย รัตตกุลพนักงานช่วยเหลือคนไข้

อรอิณทุ์ สิงหา
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี