กรุณารอสักครู่ค่ะ...


งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

มัทนา ศิริโชคปรีชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พรเพ็ญ ชลพนารักษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รจรินทร์ คำดีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

มาริสา โพธิ์ธรรมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ธีราพร เก่งพิทักษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สุชาดา มหายศนันท์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สุนันทิยา อุไรรัตน์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วรวรรณ วชรสายชล
พยาบาลวิชาชีพ

สาธิตา พันธ์พิจิตรพยาบาลวิชาชีพ

ประภัสสร เนื่องจำนงค์พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รัชนี สมานมิตต์พนักงานช่วยเหลือคนไข้

จุฑารัตน์ ห่อทรัพย์พนักงานช่วยเหลือคนไข้

การะเกด ขันเงิน
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี