กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

คลินิกพิเศษ

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

มัทนา ศิริโชคปรีชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

บุศรา มุมานะจิตต์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผกาวัลย์ โภชนพันธุ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เปรมจิตร์ ตันบุญยืนพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พัฒนี บุญกาพิมพ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ณิชมน วันพนมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ศรินทร์รตา ธิสุทธิ์เจริญกูลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ณฐนันท์ แก้วกรมพนักงานช่วยการพยาบาล

จิราวรรณ บัวพันธ์พนักงานช่วยการพยาบาล

นุภาพร รักไทยพนักงานช่วยการพยาบาล

นภาพร แซ่เตียว
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี