กรุณารอสักครู่ค่ะ...


กลุ่มงานโภชนศาสตร์

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


โภชนากรชำนาญงาน

ธนัชพร นุชบุตร
นักโภชนากร

จิรวัฒน์ พาบุพนักงานประกอบอาหาร

อำพรณ์ กล้าหาญพนักงานประกอบอาหาร

จินตนา อุดมพันธ์พนักงานประกอบอาหาร

กาญดา บุญมา
พนักงานประกอบอาหาร

ปิยเนตร แซ่กังพนักงานประกอบอาหาร

รสสุคนธ์ หลีเต๊งพนักงานประกอบอาหาร

ดารารัตน์ คำสมานพนักงานประกอบอาหาร

สุภาพ ศรีพลอย
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี