กรุณารอสักครู่ค่ะ...


กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ชนกพร ครูศรี
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

อุทุมพร น้อยเจริญนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

นัจรีย์ พิมพ์แคร์นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

ฐิติมา ชัยกิจนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

ปรางค์ วันทา
นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ

สมฤทัย สุจริตพนักงานบริการ

ภัทรพล กุลเสนชัย
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี