กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ทาวิณี อธิเจริญกุล
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

สขิลารัชต์ อิสริยะกานนท์จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

ธนวรพงศ์ บวรโชติทัพพะนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ศุภรานันท์ ทีปกากรนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

รมิดา อมรวัฒนพงศ์
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

วิชุนันท์ ขวัญประภาภรณ์นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

มัทรี การ์เรนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ชิดณรงค์ พลศรีนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

วิศรุต สุทธิสงเคราะห์
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ปวรรณรัตน์ เรือนงามนักเทคนิคการแพทย์

อมลวรรณ อ่อนสวัสดิ์พนักงานประจำห้องทดลอง

พิศมัย น้อยหลาพนักงานบริการ

กิติพันธ์ บุญปลูก
พนักงานบริการ

ชมพูนุช ปั้นรื่นพนักงานบริการ

ณัฐิวุฒิ ลักษณะโภคิน
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี