กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

กลุ่มงานรังสีวิทยา

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

ณันธริฎานน อนุกูล
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ภัทธนันท์ จันทร์ศิริพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ชัยเมศ สรวมศิริพนง.การแพทย์และรังสีเทคนิค

อดิศักดิ์ ศิริอาภากรพนง.การแพทย์และรังสีเทคนิค

สรวิศ เกิดศิลป์พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

ประกฤษฎิ์ เยื้องไกรงาม
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี