กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

สมจริง ภัทโรวาสน์
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ณิชาภัทร ประสงค์สุขนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (แพทย์แผนจีน)

ทศพร ตัณฑโกศล
แพทย์แผนไทย

เจนจิรา อยู่สุขแพทย์แผนไทย

กิตติมา เกิดแก้วผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ระพีพรรณ คำผง
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี