กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

ข่าวประกาศของรพ.

โรงพยาบาลบ้านบึง Banbunghospital
25/มี.ค./2021

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้าง และราคากลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้าง และราคากลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้าง และราคากลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้าง และราคากลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แบบ สขร. ๑)
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (แบบ สขร. ๑)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้า ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
 • แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (แบบ สขร. ๑)
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (แบบ สขร. ๑)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จ้าง ๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จ้าง ๒๕๖๕
 เรื่อง  วันที่  เอกสาร
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  28 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  28 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  28 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งวอลล์เปเปอร์และปูพื้นดูราฟอร์  24 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  22 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  22 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  22 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงพยาบาล  21 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  17 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างมุงหลังคาห้องปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์  17 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  17 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  17 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  17 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ  17 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแผงโซล่าเซลล์  17 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร  16 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมประตูเลื่อนอัตโนมัติ  16 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  15 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการเกษตร  15 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  15 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  15 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  15 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  14 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  10 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำชั้นสำหรับจัดเก็บเอกสาร  10 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  10 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  10 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  10 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำสติ้กเกอร์ติดหน้ารถ  10 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำตรายาง  9 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  8 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  8 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  8 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  7 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  7 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  7 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  7 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  7 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  7 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  7 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  6 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  6 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  6 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  6 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  6 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  6 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการเกษตร  6 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  6 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  2 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  2 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  2 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  2 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า  2 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร  2 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการเกษตร  2 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  30 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  30 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำราวแสตนเลส  27 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์  26 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  25 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  24 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  23 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  23 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  23 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  23 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  20 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  20 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  20 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  20 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำชั้นสำหรับจัดเก็บเอกสาร  20 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  20 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาดับเพลิง  20 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  19 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด  19 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  18 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  18 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  18 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  18 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  17 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  17 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายและสติ้กเกอร์  17 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้างานครัว  17 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  12 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมตู้แช่อาหาร  12 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  12 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  12 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  11 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมตู้เย็นเก็บศพ  11 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  10 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  9 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  9 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  9 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  9 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายสำเนาดิจิตอล  9 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  6 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงสภาพจราจร  6 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมห้องแยกโรค  5 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  5 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  5 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างย้ายพร้อมติดตั้งแผ่นรับและแปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอล  3 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  3 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  3 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  3 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  2 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  2 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  2 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  2 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  29 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  29 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  29 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศ  29 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  29 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  29 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  29 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  28 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  28 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  28 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  28 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  28 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  28 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  28 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  28 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  27 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาห้องแยกโรค  27 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  27 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างบริการส่งไปรษณีย์  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ระบบ R/O  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำใบบันทึกคำสั่งแพทย์  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำชั้นสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  25 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  25 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  25 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  25 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมประตูเลื่อนอัตโนมัติ  22 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุผ้า  22 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  22 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  22 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  22 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  21 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  20 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  20 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  20 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำเคาน์เตอร์  20 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์  20 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมตู้แช่ศพ  20 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  19 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดูดเสมหะแรงดันสูงใช้ในห้องผ่าตัด  19 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  18 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  18 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  18 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  18 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  12 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  11 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  11 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  11 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะ  11 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งระบบระบายอากาศ  11 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  11 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  11 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  11 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  8 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะ  8 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  8 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  8 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  7 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  7 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  5 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  5 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  5 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  5 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำตรายางและป้านสติ้กเกอร์  5 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  4 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  4 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  4 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  4 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมระบบก๊าซทางการแพทย์  4 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  4 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  4 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  4 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  4 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  4 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  4 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  1 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  1 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  1 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  1 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  31 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  31 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมระบบปั้มน้ำ  31 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  30 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  30 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  30 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  30 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  29 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  29 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  29 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำหนังกั้นบ้านพัก  25 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวน์  25 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบก๊าซทางการแพทย์  25 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างบริการส่งไปรษณีย์  25 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  25 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  25 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลต้าซาวน์  25 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  25 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  25 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  25 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  25 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  24 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  24 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม  24 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  24 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  24 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  24 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างผลิตเครื่องเติมอากาศพร้อมติดตั้งและจ้างติดตั้งระบบระบายอากาศ  24 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  24 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  24 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  23 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  22 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  22 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำตรายางและป้ายไวนิล  22 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  21 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  21 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  21 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  21 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  18 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  18 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  18 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  18 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  17 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  17 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  17 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  17 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  17 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมประตูเลื่อนอัตโนมัติ  16 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุการแพทย์  16 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุงานบ้านงานครัว  16 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  15 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  15 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  15 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุงานบ้านงานครัว  15 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  15 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือคลอรีนน้ำ  15 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือเวชภัณฑ์  11 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุการแพทย์  11 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  11 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุทันตกรรม  10 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  10 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  10 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุทันตกรรม  10 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  10 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  10 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  10 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  9 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุสำนักงาน  9 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุบริโภค  9 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุงานบ้านงานครัว  9 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุคอมพิวเตอร์  9 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  8 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างอ่านผลเอกซเรย์ปอดระบบ Digital  8 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อสติ้กเกอร์  8 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อสติ้กเกอร์  8 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  8 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  8 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  8 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  8 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  7 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  7 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  7 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  7 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  7 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  7 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  4 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  4 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  4 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาเอกซเรย์ปอดระบบ Digital พร้อมอ่านผล  4 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  4 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  2 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  2 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  1 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาประเมินโรงพยาบาลคุณภาพ (HA)  1 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายและสติ้กเกอร์  1 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  28 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน  28 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  28 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศที่ห้องผ่าตัด  28 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  25 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  25 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  25 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ชนิดแควนเพดาน  25 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  25 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้านขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  24 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมพื้นหินขัด  24 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างบริการส่งไปรษณีย์  24 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์  24 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์  24 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  24 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  24 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  23 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  23 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  23 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้าย สติ้กเกอร์และตรายาง  23 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  23 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  23 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  23 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  22 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  21 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  21 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  21 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  21 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  21 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  21 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาเอกซเรย์ปอดระบบ Digital พร้อมอ่านผล  21 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  18 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  18 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  18 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  17 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  17 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  17 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  17 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  17 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  17 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  17 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  17 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำสติ้กเกอร์  15 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำสติ้กเกอร์  15 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  15 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  15 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  15 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  14 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  14 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์  14 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  14 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  14 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  14 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  14 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  14 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  14 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  14 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  11 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  11 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  11 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  11 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  11 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  11 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  10 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  10 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  10 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  9 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  9 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  9 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  8 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  8 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  8 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  8 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำแฟ้มสุขภาพครอบครัว  8 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  8 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  7 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  7 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  7 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  4 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  4 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  4 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  4 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างบำรุงรักษาระบบน้ำ R/O  4 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  4 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  4 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  3 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  3 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  2 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  2 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  2 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อชุดสมุนไพร  2 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อชุดสมุนไพร  2 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  1 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  1 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  1 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  1 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  1 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะ  31 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  31 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  31 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  31 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  31 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  31 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  31 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  31 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  31 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  28 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  28 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม  28 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  28 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  27 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  27 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด  27 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  27 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์  27 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำตรายาง  27 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  27 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างบริการส่งไปรษณีย์  27 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  27 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  27 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบท่อลมรับ – ส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์  27 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  26 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  26 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  26 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  26 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  26 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป  26 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  25 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์กะโหลกศีรษะ  25 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมระบบควบคุมปั้มน้ำ  24 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  24 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  24 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  21 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  21 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  21 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  21 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  21 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  20 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  20 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  20 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  20 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินและติดตั้งฝ้าที่ลานเสวนา  20 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  20 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  19 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดูดของเหลวและสารคัดหลั่งด้วยไฟฟ้า  19 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  19 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  19 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  19 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  19 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  19 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  19 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  19 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  18 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  18 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  18 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  18 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  18 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำตรายาง  17 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  17 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำตรายาง  17 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  17 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  14 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  13 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  13 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  12 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  12 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมลิฟท์รับส่งผู้ป่วย  11 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  11 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  11 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  11 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  11 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  11 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  11 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  11 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  11 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  11 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  11 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  11 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  10 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  10 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  10 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  10 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  7 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  7 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะ  7 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะ  6 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  6 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  6 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  6 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  6 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  6 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  5 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำแบบฟอร์ม  5 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  4 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  4 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  4 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  4 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  4 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  30 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  30 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  30 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  30 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  30 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  30 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  30 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างทำสติ้กเกอร์และป้ายพลาสวูด  29 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างบริการส่งไปรษณีย์  29 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  29 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองไตเทียม  29 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  29 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์  29 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  29 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  27 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์  27 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  27 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  27 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  27 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  27 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  27 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  27 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องดำเนิกไฟฟ้า  27 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  27 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  27 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงห้องหัวหน้างานเภสัชกรรม  24 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  24 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์  24 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างทำใบเสร็จรับเงิน  23 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  23 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  23 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  22 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  22 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อประกันภัยรถราชการ  22 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  21 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  21 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  20 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  20 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  17 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  16 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  16 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  16 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  15 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  15 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  15 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  15 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  15 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย  15 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  15 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  15 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  15 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  15 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะ  14 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  14 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  14 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  14 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  14 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมระบบส่งน้ำ  14 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  14 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  14 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด  13 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการ SMS  13 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  9 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  9 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด  9 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งและย้ายโคมไฟ  9 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ  9 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  8 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  8 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจคุณภาพน้ำ  8 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  7 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมระบบกฃ้องวงจรปิด  7 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  7 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  7 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  3 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  3 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  2 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งวอลล์เปเปอร์  1 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแทพย์  30 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  30 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแทพย์  30 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแทพย์  30 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างทำฟันปลอม  29 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด 32 SLICES  29 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  26 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  26 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างบริการส่งไปรษณีย์  26 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  26 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  26 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์  26 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  26 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมฝ้าเพดานพร้อมทาสี  25 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  25 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  25 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างทำสติ๊กเกอร์และป้ายองค์กร  25 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  24 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  24 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  24 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  24 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  24 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  24 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อยาทา  24 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  24 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย  24 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  24 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  23 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  19 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  19 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  19 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  18 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  18 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  17 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  17 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  17 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาก๊าซทางการแพทย์  16 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  16 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  16 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  16 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  12 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  12 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างกั้นห้องกระจก  12 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  12 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  12 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  11 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  11 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  10 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์  9 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  9 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  9 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  8 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  8 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  8 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างทำบัตรนัดฉีดวัคซีนและตรายาง  8 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  5 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  5 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  5 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  4 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการSMS  4 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทย่าศาสตร์การแพทย์  4 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  4 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  4 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  4 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  4 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  4 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  3 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  3 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  3 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  2 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  2 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  2 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อประกันภัยรถราชการ  2 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  2 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  2 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  1 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมลิฟท์รับส่งผู้ป่วย  1 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษราและเผยแพร่  1 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างทำฟันปลอม  29 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  29 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมระบบก๊าซทางการแพทย์  29 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  29 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  29 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  29 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  29 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายรายนามผู้บริจาคพร้อมบทสวดมนต์  28 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  28 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  28 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างบริการส่งไปรษณีย์  28 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด 32 SLICES  28 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  27 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม  27 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  27 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  26 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  26 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  26 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบท่อลมรับ-ส่งสิ่งตรวจทางการแพทย์  26 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ชนิดแขวนเพดาน 500 MA  26 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  25 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  25 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  25 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  25 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  25 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  25 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  25 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  25 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  25 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  25 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  25 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  20 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  20 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  20 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ  20 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  19 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ  19 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  19 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  19 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  18 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างทำบัตรนัดฉีดวัคซีน  18 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายพลาสวูดและสติ๊กเกอร์  18 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  18 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  18 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  14 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  14 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อค่าบำรุงสมาชิกโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP)  14 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างสติกเกอร์และป้ายฟิวเจอร์บอร์ด  14 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  14 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  14 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  14 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  14 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  14 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  12 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  12 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  12 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  12 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  12 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  12 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  11 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 300 MA (Digital Portable X-ray with Wireless Detector)  11 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  11 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  11 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  11 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  11 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  11 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  11 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  11 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  11 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  11 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  11 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างทำพื้นขัดหิน  8 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล  7 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  7 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  7 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  7 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  7 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล  6 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  6 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างทำตรายางและบัตรนัดฉีดวัคซีน  6 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการแลป  6 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  6 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  6 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  5 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  5 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างทำใบบันทึกตำแหน่งการบาดเจ็บ  5 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  5 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  5 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  4 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  4 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  4 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  4 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  1 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  1 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  1 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  1 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  1 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  1 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  1 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จ้าง ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จ้าง ๒๕๖๔
 เรื่อง  วันที่  เอกสาร
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  29 กันยายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์  29 กันยายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่  28 กันยายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด 32 SLICES  28 กันยายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 MA แบบแขวนเพดานดิจิตอล 2 จอรับภาพ  27 กันยายน 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์  21 กันยายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  31 สิงหาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงขนาดไม่น้อยกว่า 32 SLICES จำนวน 11 รายการ  24 สิงหาคม 2564  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจนับเม้ดเลือดอัตโนมัติ(Complete blood count)  19 สิงหาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  27 กรกฎาคม 2564  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบก๊าซทางการแพทย์  23 กรกฎาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  21 กรกฎาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  21 กรกฎาคม 2564  ดาวน์โหลด
เช่าที่พักพร้อมอาหาร  7 กรกฎาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  6 กรกฎาคม 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  23 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  18 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  2 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  2 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตู้BMS Smart Hospital Kiosk  2 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างทำตรายางและป้ายโฟมบอร์ด  2 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  2 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  1 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  1 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  1 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  1 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  1 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อบริการ SMS  1 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  1 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างทำป้ายไวนิล  1 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  1 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอล (CR) พร้อมระบบซอฟแวร์จัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ด้วยระบบดิจิตอล (PACS) พร้อมอุปกรณ์  31 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างผลิตชุดดูดและกรองอากาศความละเอียดสูง (Fan Filter Unit,FFU)  31 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  31 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ชนิดแขวนเพดาน  28 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  28 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  28 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล  28 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ในช่องปากแบบติดฝาผนัง  28 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  28 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยา่ศาสตร์การแพทย์  28 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่  28 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  28 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์กะโหลกศรีษะ  28 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้แช่เวชภัณฑ์แบบ 2 ประตู (pharmacy grade)  27 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างทำฟันปลอม  27 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  27 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ชนิดแขวนเพดาน  27 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุบริโภค  27 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  27 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  27 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอบแห้งสายยยาง  27 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  27 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  27 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอบแห้งสายยยาง  27 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุทันตกรรม  25 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  25 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดเล็ก  25 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  24 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างทำสติ๊กเกอร์และป้ายรางสอด  24 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  24 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  24 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างซ่อมระบบส่งน้ำ  24 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  21 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  21 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  21 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  21 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  21 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  21 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  21 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  20 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  20 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุไฟฟ้า  20 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  20 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  20 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  19 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  19 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  19 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างติดตั้งผ้าใบกันแดด  19 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างทำป้ายและสติ๊กเกอร์  18 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  18 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  18 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างต่อเติมโครงหลังคาอาคารเอนกประสงค์พร้อมกั้นห้อง  18 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ  18 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจชนิดเคลื่อนย้ายได้ (Powered Air Purifying Respirators)  17 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  17 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อเติมอากาศ  17 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุไฟฟ้า  17 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อเครื่องเติมอากาศ  17 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  14 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  14 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  14 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  14 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  13 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  13 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  13 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  13 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  13 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุไฟฟ้า  13 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  13 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุไฟฟ้า  13 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  12 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  12 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  12 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  12 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  12 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  12 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  12 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  12 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  11 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  11 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  11 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  11 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  11 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  11 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  11 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  11 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างทำป้ายและตรายาง  11 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  7 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  7 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  7 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  7 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  7 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  7 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  7 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  6 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  6 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างทำป้ายและสติ๊กเกอร์  6 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  6 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุยานพาหนะ  6 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  6 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  6 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  6 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 งานจ้างทำหลังคากันสาด  5 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  5 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อคลอรีนน้ำ  5 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  3 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  3 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  3 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  3 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  3 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุยานพานะ  3 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให่อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Humidifier With Integrated Flow Generator)  30 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์  29 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม  29 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด  28 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  28 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน  28 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบท่อลมรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์  28 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ  28 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  27 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ระบบ R/O  27 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  27 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  26 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างติดตั้งฉากกั้นห้อง  26 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  26 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างซ่อมระบบก๊าซทางการแพทย์  26 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  26 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด  26 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างทำหมอนหนุนผู้ป่วย  23 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  23 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างกั้นกระจกอลูมิเนียมและทำชั้นวางวัสดุอุปกรณ์  23 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  23 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  23 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  23 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  22 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  22 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  22 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  21 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  21 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  21 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  21 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุบริโภค  21 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  21 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  20 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  20 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  20 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างปูพื้นดูราฟลอร์  20 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อบริการ SMS  20 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  19 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  19 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  19 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างติดตั้งโคมไฟ  19 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างทำฟันปลอม  19 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างทำฟันปลอม  19 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  16 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  16 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  16 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  16 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  16 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  9 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุไฟฟ้า  9 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  9 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  9 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด  9 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  8 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุบริโภค  8 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  8 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  8 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  8 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  8 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างทำใบ Clinic Discharge Summary  8 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  8 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  7 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  7 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างเอกซเรย์ปอดระบบ Digital พร้อมอ่านผล  7 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดเล็ก  7 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างซ่อมส่วนต่างๆที่ชำรุด  7 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 3 สาย  7 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  5 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  5 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  5 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  5 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  5 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  5 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  2 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  2 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  2 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  2 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  2 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  2 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  2 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  2 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  1 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างทำตรายางและป้ายสติ๊กเกอร์  1 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  1 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  1 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์  1 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์  1 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  1 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพขั้นสูง  31 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างปรับปรุงระบบเครื่องเสียงและสัญญาณภาพห้องประชุมเกื้อกูล  31 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  30 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์  29 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุทันตกรรม  29 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  29 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  29 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อคลอรีนน้ำ  26 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุบริโภค  26 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างทำป้ายโลหะและสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้ง  26 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ  26 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  25 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  25 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  25 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างบริการส่งไปรษณีย์  25 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างอ่านผลเอกซเรย์ปอด ระบบ Digital  25 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์การแพย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า เอ 4  25 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  24 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  24 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  24 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุไฟฟ้า  23 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุทันตกรรม  23 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  23 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  23 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  23 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  23 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  22 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  22 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  22 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  22 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  22 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  22 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  22 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  19 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  19 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  19 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  19 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุทันตกรรม  18 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อยาสีฟัน  18 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุไฟฟ้า  18 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  18 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  18 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างทำตรายางและป้ายไวนิล  18 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  17 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  17 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  17 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  17 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  17 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  17 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  16 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  16 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  15 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  15 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  15 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างทำสติ๊กเกอร์และแบบฟอร์ม  15 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  15 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  15 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุทันตกรรม  12 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  12 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างกั้นห้องอลูมิเนียม  11 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุบริโภค  11 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างทำใบบันทึกคำสั่งแพทย์  11 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างทำตรายางและป้ายไวนิล  11 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  11 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  11 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  11 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  11 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  10 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  10 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  10 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  10 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  10 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300MA  9 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  9 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  9 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อเครื่องอ่านและปลงสัญญาณข้อมูลภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล  9 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  9 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  9 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  9 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์  8 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  5 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  5 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุทันตกรรม  5 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  4 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  4 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  4 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง  4 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  3 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  3 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  3 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  3 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์  3 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง  3 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาพร้อมแสดงประสิทะิภาพการนวดหัวใจ  3 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างซ่อมส่วนต่างๆที่ชำรุด  2 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุก่อสร้าง  2 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  2 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  2 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุบริโภค  1 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  1 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุบริโภค  1 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อแปรงสีฟัน  1 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  25 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า  25 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุไฟฟ้า  25 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์  25 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  24 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อคลอรีนน้ำ  24 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  24 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  24 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  24 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  24 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุบริโภค  23 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  23 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  23 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  23 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างทำเคาน์เตอร์  23 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  22 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างเหมาขนย้ายชยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  22 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  22 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด  22 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อห่วงสักหลาดและกระสวย  22 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุการแพทย์  19 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุยานพาหนะ  19 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุไฟฟ้า  19 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  19 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  19 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุไฟฟ้า  18 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุทันตกรรม  18 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุทันตกรรม  18 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุไฟฟ้า  17 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างซ่อมท่อเมนประปา  17 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  17 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  16 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อยาสีฟัน  16 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  16 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  16 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  15 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  15 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อยาชา  15 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  15 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  15 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  11 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อปั๊มลม  11 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  10 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  10 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  9 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างทำที่วางถังออกซิเจนบนรถพยาบาล  9 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุทันตกรรม  8 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  8 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  8 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  8 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบน้ำ R/O  8 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุทันตกรรม  8 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  5 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  5 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  5 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  5 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  5 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  5 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม  5 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์  5 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา  4 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  4 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  4 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  4 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  4 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  4 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  4 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  3 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  3 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุสำนักงาน  3 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  3 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  3 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  3 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  3 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อแผ่นกรองอากาศพร้อมติดตั้ง  3 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  2 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  2 กุมภาพันธ์ 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อวัสดุไฟฟ้า  29 มกราคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน  27 มกราคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  27 มกราคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  20 มกราคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  13 มกราคม 2564  ดาวน์โหลด
 ซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน  30 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
 จ้างทำแบบฟอร์ม  16 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (2)
 เรื่อง วันที่    เอกสาร
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้าง 20 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครุภัณฑ์ยานพาหนะ 19 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครุภัณฑ์การแพทย์ 19 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 19 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 19 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้าง Upgrade คอมพิวเตอร์ 11 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 11 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้าง Upgrade คอมพิวเตอร์ 11 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 11 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำผ้าใบกันแดด 10 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำผ้าใบกันแดด 10 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ 9 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ 9 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงและต่ออายุเว็ปไซด์ 8 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงและต่ออายุเว็ปไซด์ 8 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 4 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อคลอรีนน้ำ 2 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อคลอรีนน้ำ 1 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อคลอรีนน้ำ 1 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 29 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 29 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 27 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 27 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 27 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 27 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 26 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุบริโภค 25 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุบริโภค 25 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 21 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 19 พฤษาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโปรแกรมระบบจัดเก็บลายนิ้วเมือ 19 พฤษาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 18 พฤษาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 พฤษาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 พฤษาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 15 พฤษาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 14 พฤษาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 14 พฤษาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 12 พฤษาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างติดตั้งตาข่ายกันนก 12 พฤษาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 8 พฤษาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 8 พฤษาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำสติ๊กเกอร์ 8 พฤษาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 8 พฤษาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุฉากบังตา 8 พฤษาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 พฤษาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 7 พฤษาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 17 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 14 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมรีโมทประตู 14 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้าง Upgread เครื่องคอมพิวเตอร์ 13 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างติดตั้งผ้าใบกันแดด 13 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 9 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 8 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 8 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 8 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 8 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมหัวกรอฟัน 8 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 7 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำแบบฟอร์ม 7 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 7 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 7 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบก๊าซทางการแพทย์ 7 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 3 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 3 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์ 3 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 2 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ในช่องปากแบบติดฝาผนัง 2 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ 2 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์กระโหลกศรีษะ 2 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายไวนิลและป้ายพลาสวูด 1 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 1 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 1 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  31 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน  31 มีนาคม 25863 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 27 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 27 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างมุงหลังคาด้วยแผ่นเมทัลชีท  27 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 27 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 27 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 27 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อประกันภัยรถยนต์ 26 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 26 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเติมน้ำยาดับเพลิง 25 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างปรับพื้นพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 24 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 24 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  23 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดวัสดุก่อสร้าง  23 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจ่ายค่าบริการฝากส่งไปรษณีย์ 23 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณข้อมูลภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตอล  19 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 17 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 17 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย 17 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณ์การแพทย์ 6  มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (1)

 เรื่อง

ประกาศผู้ชนะะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อคลอรีนน้ำ 10%

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้าง MRI

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอบแห้งสายยางอัตโนมัติ

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนินไฟฟ้า

ประกาศู้ชนะการจัดจ้างจัดเก็บขยะติดเชื้อ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุบริโภค

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายไวนิล

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศยานพาหนะ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อประกันภัยรถยนต์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำตรายางและป้ายพลาสวูด

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบำรุงรักษาลิฟท์

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุบริโภค

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเอกซเรย์ปอด

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายไวนิลและตรายาง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศการจัดซื้อคลอรีนน้ำ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสาย

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมหัวกรอฟัน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้าทำตรายาง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อประกันภันรถราชการ

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดจ่างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำฟอร์มปรอท

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อไส้เตาแก๊ส

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อคลอรีนน้ำ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซ์้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำสติ๊กเกอร์และป้ายพลาสวูด

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจ MRI

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบำรุงรักษาลิฟท์

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำแบบฟอร์มใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำสติ๊กเกอร์และป้ายพลาสวูด

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์

ประกาศผู้ชนะการจ่าค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างติดตั้งผ้าม่านและซักผ้าม่าน

ประกาศผู้ชนะการจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

ประกาศผู้ชนะการจ้างเดินสายไฟพร้อมติดตั้งโคมไฟ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดศื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างติดตั้งผ้าม่าน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างติดตั้งระบบเรียกผู้ป่วย

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมระบบก๊าซทางการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบริการ MBS-HOSxP

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะบำรุงสมาชิก HA

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำที่จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดและเารรองรับตู้คอนเทนเนอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้าง๙่อใครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างถ่ายเอกสาพร้อมจัดเข้าแฟ้ม

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซ์้อน้ำมันเชื้อเพลิง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อคลอรีนน้ำ

ประกาศผู้ชนะการจัดซ์้อน้ำมันเชื้อเพลิง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ขนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุตอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อยาชา

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศผู้ชะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ตึกผู้ป่วย

 วันที่

28 กุมภาพันธ์ 2563

28 กุมภาพันธ์ 2563

26 กุมภาพันธ์ 2563

11 กุมภาพันธ์ 2563

30 มกราคม 2563

30 มกราคม 2563

30 มกราคม 2563

29 มกราคม 2563

29 มกราคม 2563

29 มกราคม 2563

29 มกราคม 2563

28 มกราคม 2563

27 มกราคม 2563

27 มกราคม 2563

27 มกราคม 2563

27 มกราคม 2563

24 มกราคม 2563

24 มกราคม 2563

23 มกราคม 2563

23 มกราคม 2563

23 มกราคม 2563

23 มกราคม 2563

23 มกราคม 2563

22 มกราคม 2563

22 มกราคม 2563

22 มกราคม 2563

22 มกราคม 2563

21 มกราคม 2563

20 มกราคม 2563

17 มกราคม 2563

17 มกราคม 2563

17 มกราคม 2563

16 มกราคม 2563

16 มกราคม 2563

16 มกราคม 2563

16 มกราคม 2563

16 มกราคม 2563

16 มกราคม 2563

15 มกราคม 2563

15 มกราคม 2563

15 มกราคม 2563

15 มกราคม 2563

14 มกราคม 2563

14 มกราคม 2563

14 มกราคม 2563

13 มกราคม 2563

10 มกราคม 2563

10 มกราคม 2563

10 มกราคม 2563

10 มกราคม 2563

9 มกราคม 2563

9 มกราคม 2563

9 มกราคม 2563

8 มกราคม 2563

8 มกราคม 2563

8 มกราคม 2563

8 มกราคม 2563

8 มกราคม 2563

8 มกราคม 2563

8 มกราคม 2563

8 มกราคม 2563

8 มกราคม 2563

7 มกราคม 2563

7 มกราคม 2563

6 มกราคม 2563

6 มกราคม 2563

6 มกราคม 2563

6 มกราคม2563

6 มกราคม 2563

6 มกราคม 2563

3 มกราคม 2563

3 มกราคม 2563

3 มกราคม 2563

3  มกราคม 2563

3  มกราคม  2563

27  ธันวาคม  2562

26  ธันวาคม  2562

26  ธันวาคม  2562

26  ธันวาคม  2562

26  ธันวาคม  2562

26  ธันวาคม  2562

26  ธันวาคม  2562

26  ธันวาคม  2562

18  ธันวาคม  2562

17  ธันวาคม  2562

17  ธันวาคม  2562

16  ธันวาคม  2562

16  ธันวาคม  2562

16  ธันวาคม  2562

16  ธันวาคม  2562

13  ธันวาคม  2562

13  ธันวาคม  2562

13  ธันวาคม  2562

13  ธันวาคม  2562

13  ธันวาคม  2562

13  ธันวาคม  2562

12  ธันวาคม  2562

12  ธนวาคม  2562

12  ธันวาคม  2562

9  ธันวาคม  2562

9  ธันวาคม  2562

9  ธันวาคม  2562

6  ธันวาคม  2562

6  ธันวาคม  2562

6  ธันวาคม  2562

6  ธันวาคม  2562

6  ธันวาคม  2562

6  ธันวาคม  2562

4  ธันวาคม  2562

4  ธันวาคม  2562

4  ธันวาคม  2562

3  ธันวาคม  2562

3  ธันวาคม  2562

3  ธันวาคม  2562

3  ธันวาคม  2562

3  ธันวาคม  2562

3  ธันวาคม  2562

3  ธันวาคม  2562

2  ธันวาคม  2562

2  ธันวาคม  2562

2  ธันวาคม  2562

2  ธันวาคม  2562

29  พฤศจิกายน  2562

29  พฤศจิกายน  2562

28  พฤศจิกายน  2562

28  พฤศจิกายน  2562

26  พฤศจิกายน  2562

26  พฤศจิกายน  2562

26  พฤศจิกายน  2562

26  พฤศจิกายน  2562

25  พฤศจิกายน  2562

25  พฤศจิกายน  2562

25  พฤศจิกายน  2562

25  พฤศจิกายน  2562

25  พฤศจิกายน  2562

25  พฤศจิกายน  2562

25  พฤศจิกายน  2562

20  พฤศจิกายน  2562

20  พฤศจิกายน  2562

20  พฤศจิกายน  2562

20  พฤศจิกายน  2562

20  พฤศจิกายน  2562

20  พฤศจิกายน  2562

19  พฤศจิกายน  2562

19  พฤศจิกายน  2562

19  พฤศจิกายน  2562

19  พฤศจิกายน  2562

19  พฤศจิกายน  2562

19  พฤศจิกายน  2562

19  พฤศจิกายน  2562

18  พฤศจิกายน  2562

18  พฤศจิกายน  2562

18  พฤศจิกายน  2562

18  พฤศจิกายน  2562

16  พฤศจิกายน  2562

15  พฤศจิกายน  2562

11  พฤศจิกายน  2562

8  พฤศจิกายน  2562

7  พฤศจิกายน  2562

6  พฤศจิกายน  2562

6  พฤศจิกายน  2562

5  พฤศจิกายน  2562

5  พฤศจิกายน  2562

5  พฤศจิกายน  2562

4  พฤศจิกายน  2562

4  พฤศจิกายน  2562

4  พฤศจิกายน  2562

4  พฤศจิกายน  2562

4  พฤศจิกายน  2562

1  พฤศจิกายน  2562

31  ตุลาคม  2562

30  ตุลาคม  2562

29  ตุลาคม  2562

28  ตุลาคม  2562

25  ตุลาคม  2562

24  ตุลาคม  2562

24  ตุลาคม  2562

18  ตุลาคม  2562

18  ตุลาคม  2562

18  ตุลาคม  2562

17  ตุลาคม  2562

17  ตุลาคม  2562

17  ตุลาคม  2562

17  ตุลาคม  2562

17  ตุลาคม  2562

17  ตุลาคม  2562

17  ตุลาคม  2562

17  ตุลาคม  2562

17  ตุลาคม  2562

17  ตุลาคม  2562

16  ตุลาคม  2562

16  ตุลาคม  2562

16  ตุลาคม  2562

15  ตุลาคม  2562

15  ตุลาคม  2562

15  ตุลาคม  2562

15  ตุลาคม  2562

15  ตุลาคม  2562

15  ตุลาคม  2562

11  ตุลาคม  2562

10  ตุลาคม  2562

10  ตุลาคม  2562

10  ตุลาคม  2562

10  ตุลาคม  2562

10  ตุลาคม  2562

10  ตุลาคม  2562

10  ตุลาคม  2562

10  ตุลาคม  2562

9  ตุลาคม  2562

9  ตุลาคม  2562

9  ตุลาคม  2562

9  ตุลาคม  2562

8  ตุลาคม  2562

8  ตุลาคม  2562

8  ตุลาคม  2562

8  ตุลาคม  2562

8  ตุลาคม  2562

7  ตุลาคม  2562

7  ตุลาคม  2562

7  ตุลาคม  2562

7  ตุลาคม  2562

7  ตุลาคม  2562

4  ตุลาคม  2562

4  ตุลาคม  2562

4  ตุลาคม  2562

3  ตุลาคม  2562

3  ตุลาคม  2562

27 กันยายน  2562

25  กันยายน  2562

21 กันยายน  2562

16 กันยายน  2562

 เอกสาร

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหล

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหล

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวนโหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

าวน์โหลด

าวน์โหลด

าวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 • แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
 เรื่อง  ประจำเดือน  เอกสาร
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563  กันยายน 2563  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563  สิงหาคม 2563  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  กรกฎาคม 2563  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563  มิถุนายน 2563  ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี 2563  18 พฤษภาคม 2563  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (ปี 2563)  เมษายน-มิถุนายน 2563  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  พฤษภาคม 2563  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เมษายน 2563  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 (ปี 2563)  มกราคม – มีนาคม 2563  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  มีนาคม 2563  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  กุมภาพันธ์ 2563  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  มกราคม 2563  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 (ปี 2563)  ตุลาคม-ธันวาคม 2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ธันวาคม 2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ตุลาคม 2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 (ปี 2562)  กรกฎาคม-กันยายน 2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  กันยายน 2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  สิงหาคม 2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  กรกฎาคม 2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 (ปี 2562)  เมษายน-มิถุนายน 2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  มิถุนายน 2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  พฤษภาคม 2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เมษายน 2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 (ปี 2562)  มกราคม-มีนาคม 2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  มีนาคม   2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  กุมภาพันธ์  2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  มกราคม 2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ธันวาคม 2561  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  พฤศจิกายน 2561  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ตุลาคม 2561  ดาวน์โหลด
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
  เรื่อง วันที่ประกาศ เอกสาร
 แผนการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยา Metformin Hydrochloride 500 mg Table แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  10 กันยายน 2563  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยา 0.9% Sodium Chloride Injection 100 ml แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  10 กันยายน 2563  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยา 0.9% Sodium Chloride Injection 1000 ml แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  10 กันยายน 2563  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยา Manidipine 20 mg Table แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  10 กันยายน 2563  ดาวน์โหลด
 แผนคำขอรับค่าใช้จ่ายเงินรายรับจากกองทุนประกันสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  13 สิงหาคม 2563  ดาวน์โหลด
 แผนคำของบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  6 สิงหาคม 2563  ดาวน์โหลด
 ผลสัมฤทธิ์แผนงบดำเนินงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563  3 สิงหาคม 2563  ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  1 สิงหาคม 2563  ดาวน์โหลด
 ผลสัมฤทธิ์แผนงบดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563  1 กรกฎาคม 2563  ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  30 มิถุนายน 2563  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ตึกผู้ป่วยและทางเชื่อมสำหรับโรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  19 มิถุนายน 2563  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 หมวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  19 มิถุนายน 2563  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) จำนวน 11 รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  19 มิถุนายน 2563  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดจ้างเหมาซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาลบ้านบึง  17 มิถุนายน 2563  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด 32 ALICES จำนวน 11 รายการ  17 มิถุนายน 2563  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานตึกผู้ป่วยและทางเชื่อมอาคาร  17 มิถุนายน 2563  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อวัสดุโปร่งใสสำหรับอ่านตะกอนในปัสสาวะแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ  17 มิถุนายน 2563  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete blood count) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 6 รายการ  17 มิถุนายน 2563  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 11 รายการ  17 มิถุนายน 2563  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือด (Blood chemistry) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 25 รายการ  17 มิถุนายน 2563  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคความดันลบรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงพยาบาลบ้านบึง  17 มิถุนายน 2563  ดาวน์โหลด
 แผนคำขอรับงบ พรบ.เงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  15 มิถุนายน 2563  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อ/จัดจ้างเงินสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563  22 พฤษภาคม 2563  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง มาตราฐาน 10 G (งบ 10%+เงินบำรุงสมทบ)  14 เมษายน 2563  ดาวน์โหลด
 ประกาศแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า๑๕kw  28 กุมภาพันธ์ 2563  ดาวน์โหลด
 ประกาศแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน  29 มกราคม 2563  ดาวน์โหลด
 ประกาศแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด  29 มกราคม 2563  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  3 ธันวาคม 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 3 ยูนิต  3 ธันวาคม 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน (งบระดับหน่วยบริการ 70%)  3 ธันวาคม 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิดชั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10G)  3 ธันวาคม 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน (งบระดับหน่วยบริการ 20%)  3 ธันวาคม 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว  29 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง มาตราฐาน 10 G (งบ 70%)  29 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ  29 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563  1 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563  1 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563  1 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563  1 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดหาครุภัณฑ์ โรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563  1 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดหาวัสดุการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563  1 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563  1 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดหาวัสดุทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563  1 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดหาวัสดุสำนักงาน โรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563  1 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว โรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563  1 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563  1 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดหาวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย โรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563  1 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดหาแบบฟอร์มต่างๆ โรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563  1 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดหาครุภัณฑ์ คป.สอ. ประจำปีงบประมาณ 2563  1 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดหายาในบัญชียาหลักและยานอกบัญชียาหลัก โรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563  1 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดหาเวชภัณฑ์มิใช่ยา โรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563  1 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดหายาที่ซื้อจากองค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563  1 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดหายาร่วมระดับจังหวัด/ระดับเขต โรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563  1 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดหาเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วมระดับจังหวัด/ระดับเขต โรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563  1 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดหายาสมุนไพร โรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563  1 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดหายาที่ขอรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563  1 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ตึกผู้ป่วยและทางเชื่อมอาคาร 20 มิถุนายน 2562  ดาวน์โหลด
 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง  18 มิถุนายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดจ้างเหมาซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาลบ้านบึง 18 มิถุนายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา Immunology จำนวน 11 รายการ 18 มิถุนายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดจ้างบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 18 มิถุนายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด Blood Chemistry จำนวน 25 รายการ 18 มิถุนายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค 18 มิถุนายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อวัสดุโปร่งใสสำหรับอ่านตะกอนในปัสสาวะ 18 มิถุนายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ Sodium Chloride injection 0.9% 1000 ml  18 มิถุนายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ Sodium Chloride injection 0.9% 100 ml  18 มิถุนายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยา Radies vaccine ชนิด Vero cells  18 มิถุนายน 2562  ดาวน์โหลด
 แผนการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยา Metformin Hydrochloride 500 mg Tablet  18 มิถุนายน 2562  ดาวน์โหลด
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดอุปรกณ์การให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง  26 กุมภาพันธ์ 2562  ดาวน์โหลด
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปร้มาตรและความดัน  27 ธันวาคม 2561  ดาวน์โหลด
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน  27 ธันวาคม 2561  ดาวน์โหลด
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี  27 ธันวาคม 2561  ดาวน์โหลด
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ  27 ธันวาคม 2561  ดาวน์โหลด
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัด ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์  7 ธันวาคม 2562  ดาวน์โหลด
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก  2 พฤศจิกายน 2561  ดาวน์โหลด
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยา ANTIRABIES SERUM 1000 u/5 ml   30 สิงหาคม 2561  ดาวน์โหลด
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ตลับน้ำยาไฮโดรเปอร์ออกไซด์ Cassette 100  24 สิงหาคม 2561  ดาวน์โหลด
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยา 0.9% SODUM CHLORIDE 1000 ml  30 สิงหาคม 2561  ดาวน์โหลด
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อแถบทดสอบสารเคมีในเลือด  26 กรกฎาคม 2561  ดาวน์โหลด
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา Immunology 25 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด
 • รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2562
รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2562
 เรื่อง  วันที่  เอกสาร
 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  31 พฤษภาคม 2562  ดาวน์โหลด
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  30 พฤษภาคม 2562  ดาวน์โหลด
 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 เรื่อง  เอกสาร
 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  ดาวน์โหลด
 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1-2)  ดาวน์โหลด
 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้าง และเอกสารการเผยแพร่ราคากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้าง และเอกสารการเผยแพร่ราคากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 รายการ  วันที่  เอกสาร
 ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ งบ20%  25 กันยายน 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ งบ70%  25 กันยายน 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์  9 กันยายน 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างปรับปรุงห้องความดันลบ (Negative Pressuer) ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิค19 โรงพยาบาลบ้านบึง  31 สิงหาคม 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุบริโภค  13 สิงหาคม 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อยูนิตทำฟัน 3 ยูนิต  7 สิงหาคม 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan  6 สิงหาคม 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา Immunology  4 สิงหาคม 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อน้ำยาตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือด Blood Chem  4 สิงหาคม 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างเหมา ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย  3 สิงหาคม 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อวัสดุโปรงใสสำหรับอ่านตะกอนในปัสสาวะ  30 กรกฎาคม 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (เงินบำรุง)  29 กรกฎาคม 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี (งบ20%) รพสต.มาบไผ่ (ครั้งที่3)  23 กรกฎาคม 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี (งบ70%) รพสต.เนินโมก (ครั้งที่3)  23 กรกฎาคม 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างปรับปรุงห้องแยกโรคความดันลบรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โรงพยาบาลบ้านบึง (เงินสนับสนุนจาก อบจ.,เงินบำรุง63  17 กรกฎาคม 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ความปลอดภัย10G (งบ70%) ครั้งที่2  26 พฤษภาคม 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ความปลอดภัย10G (งบ10%+เงินบำรุง)  25 พฤษภาคม 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี (งบ20%) รพสต.มาบไผ่ (ครั้งที่2)  22 พฤษภาคม 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซีซี (งบ70%) รพสต.เนินโมก (ครั้งที่2)  22 พฤษภาคม 2563  ดาวน์โหลด
 ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเครื่องล้างตัวกรองเลือด  1 พฤษภาคม 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคบ  22 เมษายน 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อตู้อบเด็กแบบลำเลียง จำนวน 3 ตู้  11 กุมภาพันธ์ 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ  7 กุมภาพันธ์ 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเครื่องล้างกล้องส่องตรวจ  28 มกราคม 2563  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง  13 ธันวาคม 2562  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างติดตั้งท่อลม  14 พฤศจิกายน 2562  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์  29 ตุลาคม 2562  ดาวน์โหลด
 ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องจ่ายยา  2 ตุลาคม 2562  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและทางเชื่อมอาคาร  5 สิงหาคม 2562  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อตู้อบเด็ก  21 มีนาคม 2562  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ระดับกลาง  19 มีนาคม 2562  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์ปรับเปลี่ยนในโรงพยาบาลของรัฐ  19 มีนาคม 2562  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารแลำให้ส่วนต้นแบบคมชัด  15 มีนาคม 2562  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล)  14 กุมภาพันธ์ 2562  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร  6 กุมภาพันธ์ 2562  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน  6 กุมภาพันธ์ 2562  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาด 130000 ลักซ์  11 มกราคม 2562  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยา 0.9% Sodium Chloride ml  4 ตุลาคม 2561  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อน้ำยาตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด Blood Chemistry  24 กันยายน2561  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างเหมาซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาลบ้านบึง  20 กันยายน 2561  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา Immunology  19 กันยายน 2561  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อออกซิเจนเหลว แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ  13 กันยายน 2561  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ตลับน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์   3 กันยายน 2561  ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเผยแพร่ราคากลางการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดภายในโรงพยาบาลบ้านบึง  27 สิงหาคม 2561  ดาวน์โหลด

13/พ.ย./2020

 • ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

13/พ.ย./2020
13/พ.ย./2020

 • ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เดือน มีนาคม 2564

                                ประกาศวันที่ 4 มีนาคม 2564

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง

                                ประกาศวันที่ 3 มีนาคม 2564

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาพร้อมแสดงประสิทะิภาพการนวดหัวใจ

                                ประกาศวันที่ 2 มีนาคม 2564

                                ประกาศวันที่ 1 มีนาคม 2564

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามเสียงหัวใจเด้กในครรภ์และวัดการหดรัดตัวของมดลูกแบบศุนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

                                 ประกาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์

                                 ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

                                 ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

จ้างทำเคาน์เตอร์

                                 ประกาศวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

จ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

ซื้อห่วงสักหลาดและกระสวย

                                 ประกาศวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุยานพาหนะ
ซื้อวัสดุไฟฟ้า
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

                                 ประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุทันตกรรม

                                 ประกาศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

จ้างซ่อมท่อเมนประปา
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

                                 ประกาศวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุานบ้านงานครัว
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรัษาเครื่องปรับอากาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

                                 ประกาศวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

                                 ประกาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

                                 ประกาศวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อปั๊มลม

                                 ประกาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

                                 ประกาศวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
จ้างทำที่วางถังออกซิเจนบนรถพยาบาล

                                 ประกาศวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบน้ำ R/O
ซื้อวัสดุทันตกรรม

                                 ประกาศวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์

                                 ประกาศวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อครุภัรฑ์สำนักงาน

                                 ประกาศวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุสำนักงาน
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

                                 ประกาศวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุสำนักงาน
จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่

                                 ประกาศวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อแปรงสีฟัน
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ้างซ่อมลิฟท์

เดือน มกราคม 2564

                                ประกาศวันที่ 29 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
ซื้อวัสดุการแพทย์

                                ประกาศวันที่ 28 มกราคม 2564

จ้างเปลี่ยนมอเตอร์ Suction
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ซื้อวัสดุบริโภค
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์

                                ประกาศวันที่ 27 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ชนิดแขวนเพดาน
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

                                ประกาศวันที่ 26 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุบริโภค
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
ซื้อวัสดุไฟฟ้า
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

                                ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2564

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอบแห้งสายยาง
ซื้อวัสดุไฟฟ้า
จ้างตรวจและบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม

                                ประกาศวันที่ 22 มกราคม 2564

จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ชนิดแขวนเพดาน
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล
จ้างตรวจและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบท่อลมรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์
จ้างทำป้ายอะคริลิก

                                ประกาศวันที่ 21 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ซื้อเครื่องมือยึดตรึงกระดูกภายนอก (External Fixator)
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

                                ประกาศวันที่ 20 มกราคม 2564

                                ประกาศวันที่ 19 มกราคม 2564

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

                                ประกาศวันที่ 18 มกราคม 2564

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
ซื้อวัสดุบริโภต
ซื้อวัสดุไฟฟ้า
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

                                ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผสมอากาศกับออกซิเจนชนิดการไหลแบบต่ำ
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมแรงดันชนิดไม่ต้องสอดใส่ท่อช่วยหายใจ (DUOPAP)

                                ประกาศวันที่ 14 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุไฟฟ้า
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อประกันภัยรถราชการ

                                ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ซื้อแผ่นกรองอากาศพร้อมติดตั้ง
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์

                                   ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด

                                   ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2564

จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

                                   ประกาศวันที่ 8 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

                          ประกาศวันที่ 7 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

                          ประกาศวันที่ 6 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุบริโภค

                                 ประกาศวันที่ 5 มกราคม 2564

จ้างทำตรายางและป้ายสติ๊กเกอร์
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อคลอรีนน้ำ

                                 ประกาศวันที่ 4 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
จ้างทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง

เดือน ธันวาคม 2563

                                ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

                                ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2563

ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ซื้อวัสดุบริโภค

                                ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุบริโภค
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
จ้างทำใบบันทึกตำแหน่งการบาดเจ็บ
จ้างปรับปรุงห้องจ่ายยา

                                ประกาศวันที่ 25 ธันวาคม 2563

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
จ้างบริการฝากส่งไปรษณีย์
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อแปรงสีฟัน

                                ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2563

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุการแพทย์

                                ประกาศวันที่ 23 ธันวาคม 2563

จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

                                ประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2563

จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองไตเทียม

                                ประกาศวันที่ 21 ธันวาคม 2563

จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

                                ประกาศวันที่ 18 ธันวาคม 2563

จ้างทำฟันปลอม
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
จ้างปรับพื้นที่และทำรางระบายน้ำ

                                ประกาศวันที่ 17 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุยานพาหนะ

                                ประกาศวันที่ 16 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต

                                ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2563

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
ซื้อวัสดุบริโภค
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุยานพาหนะ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

                             ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2563

จ้างทำตรายางและสติ๊กเกอร์
ซื้อประกันภัยรถราชการ

                                 ประกาศวันที่ 9 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

                                ประกาศวันที่ 8 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ซื้อวัสดุไฟฟ้า
จ้างทำสลากติดขวดน้ำดื่ม

                                ประกาศวันที่ 7 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ซื้อวัสดุการแพทย์

                                 ประกาศวันที่ 4 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างเปลี่ยนสารกรองคลอรีน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุไฟฟ้า
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

                                 ประกาศวันที่ 3 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน
จ้างติดตั้งพัดลมพร้มเดินปลั๊กไฟ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุสำนักงาน

                                 ประกาศวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
ซื้อวัสดุบริโภค
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
จ้างซ่อมลิฟท์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

                                 ประกาศวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุการแพทย์
จ้างสอบเทียบตู้เย็นเก็บเลือด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุทันตกรรม

เดือน พฤศจิกายน 2563

                              ประกาศวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

                              ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

จ้างทำฟันปลอม

                              ประกาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุการแพทย์
จ้างติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

                          ประกาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป

                              ประกาศวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ้างทำป้ายพลาสวู๊ดและสติ๊กเกอร์ 

                              ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
ซื้อวัสดุบริโภค
ซื้อคลอรีนน้ำ

                              ประกาศวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ซื้อวัสดุบริโภค
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

                              ประกาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
จ้างซ่อมระบบน้ำ R/O
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

                               ประกาศวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

จ้างทำผ้าใบกันแดดพร้อมติดตั้ง
ซื้อวัสดุการแพทย์

                               ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย

                            ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

                               ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุสำนักงาน

                               ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อสติ๊กเกอร์

                               ประกาศวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุการแพทย์

                                ประกาศวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ซื้อวัสดุทันตกรรม
จ้างติดตั้งโคมไฟ
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักาาเครื่องอัลตร้าซาวด์
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

                                ประกาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จ้างทำใบเสร็จรับเงิน
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

                               ประกาศวันที่ 4 พฤศิกายน 2563

จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์

                               ประกาศวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
จ้างทำป้ายพลาสวูดและสติ๊กเกอร์

                               ประกาศวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

จ้างค่าบำรุงสามชิกโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP)
ซื้อวัสดุไฟฟ้า
จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ

เดือน ตุลาคม 2563

                                ประกาศวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องตรวจจับอุณหภูมิ (Camera Thermoscan)
ซื้อวัสดุการแพทย์
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบก๊าซทางการแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

                              ประกาศวันที่ 29 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุไฟฟ้า
ซื้อวัสดุไฟฟ้า
ซื้อวัสดุก่อสร้าง

                               ประกาศวันที่ 28 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบแลนด์ตามหน่วยงานต่างๆ

                               ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 2563

จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์
ซื้อวัสดุบริโภค
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย
จ้างจ่ายค่าบริการฝากส่งไปรษณีย์
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์

                               ประกาศวันที่ 26 ตุลาคม 2563

ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ซื้อคลอรีนน้ำ
ซื้อวัสดุการแพทย์

                                ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุการแพทย์
จ้างย้ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุทันตกรรม

                                ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

                                ประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

                                 ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2563

จ้างทำฟันปลอม
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์
–  จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

                                  ประกาศวันที่ 16 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุบริโภค
ซื้อยาชา
ซื้อวัสดุทันตกรรม

                                 ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2563

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จ้างทำใบเสร็จรับเงิน
จ้างซ่อมรางน้ำ คสล. และซ่อมท่อระบบบำบัดน้ำเสีย

                                 ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2563

จ้างปรับปรุงทางเท้าหน้า CLINIC ARI

                                 ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2563

จ้างย้าย Diverter ระบบท่อลมรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
ซื้อวัสดุก่อสร้าง

                                 ประกาศวันที่ 9 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุสำนักงาน

                                 ประกาศวันที่ 8 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน
จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ซื้อครุภัณฑ์งานบเานงานครัว

                                 ประกาศวันที่ 7 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการเกษตร
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุการแพทย์

                                 ประกาศวันที่ 6 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุการแพทย์
จ้างติดตั้งระบบเสียงตามสาย
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

                                 ประกาศวันที่ 5 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จ้างทำตรายางและป้ายไวนิล
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุไฟฟ้า

                                 ประกาศวันที่ 2 ตุลาคม 2563

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุไฟฟ้า
ซื้อวัสดุสำนักงาน

                                 ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อสติ๊กเกอร์ไดเร็คเทอร์มอล
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ซื้อวัสดุการแพทย์
จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีเอกซเรย์
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน


038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี