กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

ข่าวประกาศของรพ.

โรงพยาบาลบ้านบึง Banbunghospital
25/มี.ค./2021

  • ประจำปีงบประมาณ 2565
ประจำปีงบประมาณ 2565
  • ประจำปีงบประมาณ 2564
ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะ ยา + เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนกันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะ ยา + เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนสิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะ ยา + เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนกรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะ ยา + เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนมิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะ ยา + เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศผู้ชนะ ยา + เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนเมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะ ยา + เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนมีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะ ยา + เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนกุมพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะ ซื้อยา + เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนมกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะ ยา + เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะ ยา + เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนพฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะ ยา + เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนตุลาคม 2563

  • ประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะ ยา+เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะ ยา+เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนพฤศจิกายน 2562

ประกาศผู้ชนะ ยา+เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนธันวาคม 2562

ประกาศผู้ชนะ ยา+เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนมกราคม 2563

ประกาศผู้ชนะ ยา+เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผู้ชนะ ยา+เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนมีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะ ยา+เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนเมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะ ยา+เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนพฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะ ยา+เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนมิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะ ยา+เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนกรกฏาคม 2563

ประกาศผู้ชนะ ยา+เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนสิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะ ยา+เวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือนกันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาส ๒๕๖๓

  • ประจำปีงบประมาณ 2562


038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี