กรุณารอสักครู่ค่ะ...


กิจกรรมภายใน

โรงพยาบาลบ้านบึง Banbung Hospital
งานเกษียณโรงพยาบาล
งานเกษียณโรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปี 2562
งานเกษียณโรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปี 2562
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ”

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ”

ประกาศเจตนารมณ์ ปี 2562
ประชุม 5ส. เจ้าหน้าที่ใหม่ ปี2562
ตรวจ5ส. โรงพยาบาล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
วันคริสต์มาส
รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
กตเวทิตาแด่คุณวชิรา(พี่ปิ๋ม)
กิจกรรมวันทันตสาธารณสุข
กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ

038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี