กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

กิจกรรมภายใน

โรงพยาบาลบ้านบึง Banbung Hospital
งานเกษียณโรงพยาบาล
งานเกษียณโรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปี 2562
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ”

ประกาศเจตนารมณ์ ปี 2562
ประชุม 5ส. เจ้าหน้าที่ใหม่ ปี2562
ตรวจ5ส. โรงพยาบาล
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
วันคริสต์มาส
รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
กตเวทิตาแด่คุณวชิรา(พี่ปิ๋ม)
กิจกรรมวันทันตสาธารณสุข
กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ

038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี