กรุณารอสักครู่ค่ะ...

ข้อควรรู้ในการเข้ารับบริการ

30 มกราคม 2024 by IT Support

ข้อควรรู้ในการเข้ารับบริการ


ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไปทุกแผนกติดต่อที่จุดคัดกรอง อาคารผู้ป่วยนอก

✦ ผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยที่ทำบัตรหาย ✦
1. ติดดต่อพยาบาลจุดคัดกรองและรับใบคัดกรองเพื่อแยกประเภทผู้ป่วย
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องลงทะเบียน เพื่อเปิดประวัติ(HN)
3. นำเอกสารตามข้อ 1 และ 2 พร้อมบัตรประชาชน นั่งรอเรียก
4. นำใบคัดกรองติดต่อพยาบาลที่หน้าห้องตรวจและ รับบัตรคิว
5. รอรับการตรวจตามลำดับบัตรคิว หน้าห้องตรวจ
✦ ผู้ป่วยเก่า ✦
1. ติดต่อพยาบาลจุดคัดกรองและรับใบคัดกรองเพื่อแยกประเภทผู้ป่วย
2. นำบัตรประจำตัวคนไข้และใบคัดกรองยื่นที่ห้องบัตร
3. นำใบคัดกรองติดต่อพยาบาลที่หน้าห้องตรวจและ รับบัตรคิว
4. รอรับการตรวจตามลำดับบัตรคิว หน้าห้องตรวจ
✦ ผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพ ✦
(บัตรทอง หรือบัตร30บาท)
1. ติดดต่อพยาบาลจุดคัดกรองและรับใบคัดกรองเพื่อแยกประเภทผู้ป่วย
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องลงทะเบียน เพื่อเปิดประวัติ(HN)
3. ติดต่อพยาบาลหน้าห้องตรวจ
4. รับบัตรคิว รอเรียกตามลำดับบัตรคิว
5. รอรับการตรวจหน้าห้องตรวจ 
✦ ผู้ป่วยประกันสังคม ✦
กรณีต้องการพบแพทย์เฉพาะทาง
1. ติดดต่อพยาบาลจุดคัดกรองและรับใบคัดกรองเพื่อแยกประเภทผู้ป่วย
2. แจ้งความประสงค์แพทย์เฉพาะทาง
3. เจ้าหน้าที่บริการส่งตรวจ และพาไปที่หน้าห้องตรวจ
4. ติดต่อพยาบาลที่หน้าห้องตรวจและ รับบัตรคิว
5. รอรับการตรวจตามลำดับบัตรคิว หน้าห้องตรวจ
✦ กรณีตรวจโรคทั่วไป ✦
1. ติดดต่อพยาบาลจุดคัดกรองและรับใบคัดกรองเพื่อแยกประเภทผู้ป่วย
2. รอรับการตรวจหน้าห้องตรวจ
3. รอรับยาหน้าห้องตรวจ
4. รอเรียกตามลำดับบัตรคิว
5. รอรับการตรวจหน้าห้องตรวจ
✦ ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ✦
1. ติดต่อพยาบาลคัดกรองเพื่อแยกประเภทผู้ป่วย
2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
3. รับบัตรคิว
4. รอเรียกตามลำดับบัตรคิว
5. รอรับการตรวจหน้าห้องตรวจ

╰┈➤กรณีฉุกเฉินจะได้รับการตรวจรักษาก่อน โดยแยกตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

คำแนะนำ

1.เพื่อประโยชน์ในการติดตามประวัติการรักษาของท่าน กรุณานำบัตรประจำตัวคนไข้ และบัตรประชาชนมาทุกครั้งที่ติดต่อกับโรงพยาบาล
2.ถ้าท่านมีบัตรเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล เช่น บัตรประกันสุขภาพ, บัตรประกันสังคม,บัตรผู้พิการ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่

♥ ผู้มารับบริการโรงพยาบาลบ้านบึงทุกท่าน จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารโรงพยาบาล ♥


038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี