กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จ้าง

13 พฤศจิกายน 2020 by IT Support0
  • ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เดือน มีนาคม 2564

                                ประกาศวันที่ 4 มีนาคม 2564

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง

                                ประกาศวันที่ 3 มีนาคม 2564

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาพร้อมแสดงประสิทะิภาพการนวดหัวใจ

                                ประกาศวันที่ 2 มีนาคม 2564

                                ประกาศวันที่ 1 มีนาคม 2564

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามเสียงหัวใจเด้กในครรภ์และวัดการหดรัดตัวของมดลูกแบบศุนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง

เดือน กุมภาพันธ์ 2564

                                 ประกาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์

                                 ประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

                                 ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

จ้างทำเคาน์เตอร์

                                 ประกาศวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

จ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

ซื้อห่วงสักหลาดและกระสวย

                                 ประกาศวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุยานพาหนะ
ซื้อวัสดุไฟฟ้า
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

                                 ประกาศวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุทันตกรรม

                                 ประกาศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

จ้างซ่อมท่อเมนประปา
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

                                 ประกาศวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุานบ้านงานครัว
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรัษาเครื่องปรับอากาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

                                 ประกาศวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

                                 ประกาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

                                 ประกาศวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อปั๊มลม

                                 ประกาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

                                 ประกาศวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
จ้างทำที่วางถังออกซิเจนบนรถพยาบาล

                                 ประกาศวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบน้ำ R/O
ซื้อวัสดุทันตกรรม

                                 ประกาศวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์

                                 ประกาศวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อครุภัรฑ์สำนักงาน

                                 ประกาศวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุสำนักงาน
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

                                 ประกาศวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุสำนักงาน
จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่

                                 ประกาศวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ซื้อแปรงสีฟัน
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ้างซ่อมลิฟท์

เดือน มกราคม 2564

                                ประกาศวันที่ 29 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
ซื้อวัสดุการแพทย์

                                ประกาศวันที่ 28 มกราคม 2564

จ้างเปลี่ยนมอเตอร์ Suction
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ซื้อวัสดุบริโภค
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์

                                ประกาศวันที่ 27 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ชนิดแขวนเพดาน
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

                                ประกาศวันที่ 26 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุบริโภค
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
ซื้อวัสดุไฟฟ้า
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

                                ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2564

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอบแห้งสายยาง
ซื้อวัสดุไฟฟ้า
จ้างตรวจและบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม

                                ประกาศวันที่ 22 มกราคม 2564

จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ชนิดแขวนเพดาน
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล
จ้างตรวจและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบท่อลมรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์
จ้างทำป้ายอะคริลิก

                                ประกาศวันที่ 21 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ซื้อเครื่องมือยึดตรึงกระดูกภายนอก (External Fixator)
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

                                ประกาศวันที่ 20 มกราคม 2564

                                ประกาศวันที่ 19 มกราคม 2564

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

                                ประกาศวันที่ 18 มกราคม 2564

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
ซื้อวัสดุบริโภต
ซื้อวัสดุไฟฟ้า
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

                                ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผสมอากาศกับออกซิเจนชนิดการไหลแบบต่ำ
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมแรงดันชนิดไม่ต้องสอดใส่ท่อช่วยหายใจ (DUOPAP)

                                ประกาศวันที่ 14 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุไฟฟ้า
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อประกันภัยรถราชการ

                                ประกาศวันที่ 13 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ซื้อแผ่นกรองอากาศพร้อมติดตั้ง
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์

                                   ประกาศวันที่ 12 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด

                                   ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2564

จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

                                   ประกาศวันที่ 8 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

                          ประกาศวันที่ 7 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

                          ประกาศวันที่ 6 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุบริโภค

                                 ประกาศวันที่ 5 มกราคม 2564

จ้างทำตรายางและป้ายสติ๊กเกอร์
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อคลอรีนน้ำ

                                 ประกาศวันที่ 4 มกราคม 2564

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
จ้างทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง

เดือน ธันวาคม 2563

                                ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

                                ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2563

ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ซื้อวัสดุบริโภค

                                ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุบริโภค
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
จ้างทำใบบันทึกตำแหน่งการบาดเจ็บ
จ้างปรับปรุงห้องจ่ายยา

                                ประกาศวันที่ 25 ธันวาคม 2563

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
จ้างบริการฝากส่งไปรษณีย์
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อแปรงสีฟัน

                                ประกาศวันที่ 24 ธันวาคม 2563

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุการแพทย์

                                ประกาศวันที่ 23 ธันวาคม 2563

จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

                                ประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2563

จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองไตเทียม

                                ประกาศวันที่ 21 ธันวาคม 2563

จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

                                ประกาศวันที่ 18 ธันวาคม 2563

จ้างทำฟันปลอม
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
จ้างปรับพื้นที่และทำรางระบายน้ำ

                                ประกาศวันที่ 17 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุยานพาหนะ

                                ประกาศวันที่ 16 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต

                                ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2563

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
ซื้อวัสดุบริโภค
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุยานพาหนะ
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

                             ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2563

จ้างทำตรายางและสติ๊กเกอร์
ซื้อประกันภัยรถราชการ

                                 ประกาศวันที่ 9 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

                                ประกาศวันที่ 8 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ซื้อวัสดุไฟฟ้า
จ้างทำสลากติดขวดน้ำดื่ม

                                ประกาศวันที่ 7 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ซื้อวัสดุการแพทย์

                                 ประกาศวันที่ 4 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างเปลี่ยนสารกรองคลอรีน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุไฟฟ้า
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

                                 ประกาศวันที่ 3 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน
จ้างติดตั้งพัดลมพร้มเดินปลั๊กไฟ
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุสำนักงาน

                                 ประกาศวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
ซื้อวัสดุบริโภค
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
จ้างซ่อมลิฟท์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

                                 ประกาศวันที่ 1 ธันวาคม 2563

ซื้อวัสดุการแพทย์
จ้างสอบเทียบตู้เย็นเก็บเลือด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุทันตกรรม

เดือน พฤศจิกายน 2563

                              ประกาศวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

                              ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

จ้างทำฟันปลอม

                              ประกาศวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุการแพทย์
จ้างติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

                          ประกาศวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป

                              ประกาศวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ้างทำป้ายพลาสวู๊ดและสติ๊กเกอร์ 

                              ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
ซื้อวัสดุบริโภค
ซื้อคลอรีนน้ำ

                              ประกาศวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ซื้อวัสดุบริโภค
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

                              ประกาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
จ้างซ่อมระบบน้ำ R/O
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

                               ประกาศวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

จ้างทำผ้าใบกันแดดพร้อมติดตั้ง
ซื้อวัสดุการแพทย์

                               ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย

                            ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

                               ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุสำนักงาน

                               ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อสติ๊กเกอร์

                               ประกาศวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุการแพทย์

                                ประกาศวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ซื้อวัสดุทันตกรรม
จ้างติดตั้งโคมไฟ
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักาาเครื่องอัลตร้าซาวด์
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

                                ประกาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จ้างทำใบเสร็จรับเงิน
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

                               ประกาศวันที่ 4 พฤศิกายน 2563

จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์

                               ประกาศวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
จ้างทำป้ายพลาสวูดและสติ๊กเกอร์

                               ประกาศวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

จ้างค่าบำรุงสามชิกโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP)
ซื้อวัสดุไฟฟ้า
จ้างเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ

เดือน ตุลาคม 2563

                                ประกาศวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องตรวจจับอุณหภูมิ (Camera Thermoscan)
ซื้อวัสดุการแพทย์
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบก๊าซทางการแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

                              ประกาศวันที่ 29 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุไฟฟ้า
ซื้อวัสดุไฟฟ้า
ซื้อวัสดุก่อสร้าง

                               ประกาศวันที่ 28 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบแลนด์ตามหน่วยงานต่างๆ

                               ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 2563

จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์
ซื้อวัสดุบริโภค
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย
จ้างจ่ายค่าบริการฝากส่งไปรษณีย์
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์

                               ประกาศวันที่ 26 ตุลาคม 2563

ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ซื้อคลอรีนน้ำ
ซื้อวัสดุการแพทย์

                                ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุการแพทย์
จ้างย้ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุทันตกรรม

                                ประกาศวันที่ 21 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

                                ประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

                                 ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2563

จ้างทำฟันปลอม
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์
–  จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

                                  ประกาศวันที่ 16 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุบริโภค
ซื้อยาชา
ซื้อวัสดุทันตกรรม

                                 ประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2563

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จ้างทำใบเสร็จรับเงิน
จ้างซ่อมรางน้ำ คสล. และซ่อมท่อระบบบำบัดน้ำเสีย

                                 ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2563

จ้างปรับปรุงทางเท้าหน้า CLINIC ARI

                                 ประกาศวันที่ 12 ตุลาคม 2563

จ้างย้าย Diverter ระบบท่อลมรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์
ซื้อวัสดุก่อสร้าง

                                 ประกาศวันที่ 9 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซื้อวัสดุสำนักงาน

                                 ประกาศวันที่ 8 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน
จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
ซื้อครุภัณฑ์งานบเานงานครัว

                                 ประกาศวันที่ 7 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุการเกษตร
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุการแพทย์

                                 ประกาศวันที่ 6 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุการแพทย์
จ้างติดตั้งระบบเสียงตามสาย
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุการแพทย์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

                                 ประกาศวันที่ 5 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จ้างทำตรายางและป้ายไวนิล
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุไฟฟ้า

                                 ประกาศวันที่ 2 ตุลาคม 2563

จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อวัสดุไฟฟ้า
ซื้อวัสดุสำนักงาน

                                 ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2563

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อสติ๊กเกอร์ไดเร็คเทอร์มอล
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ซื้อวัสดุการแพทย์
จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีเอกซเรย์
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี