กรุณารอสักครู่ค่ะ...

การจัดการข้อร้องเรียน

16 สิงหาคม 2019 by admin

รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดบริเวณให้บริการที่ดี เหมาะสม ไม่แออัด  และจัดกิจกรรมเพื่อให้มีการรอคอยที่มีคุณค่า

เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพผู้ให้บริการที่สามารถ ให้บริการได้ตามความต้องการผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถให้บริการที่ดี  บริการประทับใจ

หลักการดำเนินงาน

พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล

พัฒนาคุณภาพการบริการ

การมีส่วนร่วม

 


038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี