กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลบ้านบึง Banbung Hospital

 เรื่อง  วันที่  เอกสาร
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖  2 ตุลาคม 2566  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๖  11 กันยายน 2566  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖  1 กันยายน 2566  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖  8 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๖  19 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖  19 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖  1 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖  1 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖  14 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖  14 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  1 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖  1 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕  3 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕  3 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕  1 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕  1 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๕  3 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้า ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕  3 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้า ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕  1 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้า ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕  1 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้า ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕  15 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ 1 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 2 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕ 16 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 16 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 1 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ 1 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔ 4 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 4 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 1 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ 1 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564 1 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 1 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ 1 กันยายน 2564  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 2 สิงหาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน 2564 1 กรกฎาคม 2564  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 1 กรกฎาคม 2564  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 1 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ 3 พฤษภาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔ 1 เมษายน 2564  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ 1 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 1 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ 4 มกราคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓ 4 มกราคม 2564  ดาวน์โหลด
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 1 ธันวาคม 2563  ดาวน์โหลด


038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี