กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง

โรงพยาบาลบ้านบึง Banbung Hospital

</tr</tr</tr

+

</tr

เรื่อง

 วันที่

 เอกสาร

ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย 16 พฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างทำหลังคาโรงจอดรถ 13 พฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม 2 พฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 2 พฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ 2 พฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (Ambulance with advanced life support equipment) จำนวน ๒ คัน 2 พฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 31 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน 31 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ระบบ R/O 30 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 30 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาห้องแยกโรค 30 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ 30 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 30 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างทำเคาน์เตอร์และตู้ลอย 30 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 27 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ชนิดแขวนเพดาน ขนาด ๕๐๐MA 27 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน 26 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 26 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 26 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 26 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 26 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม 25 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 25 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องอบภาชนะ 24 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 20 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน 20 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 19 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ 19 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าจำนวน ๑ เตียง ด้วยเงินบริจาค 19 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 18 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม 18 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 18 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 18 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมระบบโซล่าเซล 18 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมระบบส่งน้ำ 18 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างทำสติ๊กเกอร์ 18 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 18 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม 17 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 17 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม 17 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม 17 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม 17 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตู้ BMS Smart Hospital Kiosk 16 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 16 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือด(Blood Chemistry)พร้อมน้ำยา จำนวน ๒๖ รายการ 16 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 12 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 11 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งม่านม้วน 11 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อบริการระบบติดตามรถพยาบาล 10 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 10 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 9 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 9 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค 9 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 6 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างทำสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้ง 5 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งฐานมอเตอร์ไฟฟ้า 5 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 5 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครอรีนน้ำ 4 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 4 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลน 4 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 4 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 29 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 29 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 29 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 29 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๓ หมวด สำหรับโรงพยาบาลบ้านบึง 29 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ตึกผู้ป่วยและทางเชื่อมอาคาร สำหรับโรงพยาบาลบ้านบึง 29 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาเหมา ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาลบ้านบึง 29 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟท์ 28 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาล 28 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์ 28 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 28 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ MA แบบแขวนเพดานดิจิตอล ๒ จอรับภาพ 27 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม 27 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 27 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 27 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 27 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 27 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องนับธนบัตร 27 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 27 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 27 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 26 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านบึง 26 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 26 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ เครื่อง 25 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย 25 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะ 25 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 25 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบแห้งสายยางและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 25 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 25 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 22 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมตู้แช่เวชภัณฑ์ 22 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งวอลเปเปอร์และม่านพลาสติก 21 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค 21 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 21 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 21 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 21 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมรอยรั่วแฟลตพยาบาล 21 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างทำแบบฟอร์ม 21 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 20 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 20 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างทำเคาน์เตอร์และตู้ลอย 20 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  20 กันยายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 19 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 18 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อสติ๊กเกอร์ 18 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) พร้อมน้ำยา จำนวน ๑๑ รายการ  18 กันยายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 15 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 15 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างทำพื้นนั่งรอสำหรับผู้ป่วย 15 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 14 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 14 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 14 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
งานจ้างซ่อมส่วนต่างๆในโรงพยาบาล 14 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 14 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างทำตรายาง 13 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 13 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 13 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างเดินสาย Fiber Optic 12 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 12 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 11 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ 11 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างทำสต๊อคการ์ด 6 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมระบบปรับปรุงอากาศ 6 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค 6 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 6 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมบ้านพัก 6 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค 4 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 4 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 1 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
งานจ้างทำเต็นท์ผ้าใบ 1 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 31 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 31 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะ 31 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 31 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 30 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 30 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 30 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 30 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมระบบท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ 30 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 30 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างCalibrate และซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 30 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๑๕ เครื่อง  30 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม 29 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๓ หมวด 29 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วย 29 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 29 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างบริการส่งไปรษณีย์ 29 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้างบึง 29 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 29 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่บ่อบำบัด 29 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 28 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 28 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 25 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 25 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 24 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  24 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 24 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 24 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 24 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค 24 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 24 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ด้วยเงินบริจาค  24 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งหลังคาผ้าใบชนิดเปิด-ปิดได้ ด้วยระบบมอเตอร์  24 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  23 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  23 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE ด้วยเงินบริจาค  23 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 23 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายและตรายาง  23 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 23 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  22 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  22 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  22 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  22 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  22 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  22 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างกั้นห้องอลูมิเนียม  22 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  22 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  22 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  21 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  21 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 21 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  21 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  21 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย 18 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ 18 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 18 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 18 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  18 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กทารกแรกเกิด  18 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  17 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 17 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 17 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน 17 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 17 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 16 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  16 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๒  16 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยไฟฟ้า ราวสไลด์  16 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งตาข่ายกันนก  16 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 15 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 11 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ(Complete Blood count) พร้อมน้ำยา  11 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษา เครื่องดมยา 10 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 10 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 10 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมลิฟท์  10 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างทำผ้าม่านพลาสติก 9 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 9 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์ 9 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  9 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  9 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  8 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  8 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  8 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 8 สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  7 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  7 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเอตร์  7 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  7 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  7 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  7 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างกั้นห้อง  7 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคา จำนวน ๒ คัน (ครั้งที่ ๒)  7 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อทันตกรรม  4 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  4 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  4 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  4 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  4 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า  4 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  3 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  3 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  3 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะ  3 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  3 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  3 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  3 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  3 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  3 สิงหาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำแบบฟอร์ม  27 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  27 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  27 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  27 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ระบบ R/O  27 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องไตเทียม Fresenius  27 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์  27 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งเครื่องเสียง  27 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  27 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  27 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์  27 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  26 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะ  26 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  26 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  26 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  26 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  26 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  26 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  25 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  25 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  25 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  25 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  25 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  25 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างบริการส่งไปรษณีย์  25 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  25 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  25 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบก๊าซทางการแพทย์  25 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  25 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำใบบันทึกคำสั่งแพทย์  25 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  25 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. จำนวน ๑ เครื่อง  25 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  24 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  24 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  24 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อประกันภัยรถราชการ  24 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วย  24 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด ๖๔ SLICES  24 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำสติ้กเกอร์และป้ายอักษร  24 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาม่า ขนาด ๑๐๐ ลิตร  24 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  21 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  21 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  21 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  21 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  21 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจ MRI  21 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  21 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  21 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  21 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  21 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  21 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อประกันภัยรถราชการ  20 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  20 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  20 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  19 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  19 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  19 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำตรายางและป้ายสติ๊กเกอร์  19 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  18 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจประเมินมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  17 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  17 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค 14 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายตัวอักษร  14 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยเป็นห้องแยกโรคความดันลบ(Negayive Pressure Room) จำนวน ๑ งาน  14 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายตัวอักษร  13 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  13 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  12 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  12 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  12 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมรอยรั่วตามหน่วยงานต่างๆ  12 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  11 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  11 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  11 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  11 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  11 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  11 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  11 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  11 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ  11 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  10 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง  10 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  10 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ  10 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  7 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  7 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  7 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  7 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างปูพื้นกระเบื้องและฉากบังตา  7 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำแบบฟอร์ม  6 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  6 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  6 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  6 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  5 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  5 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์  5 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์  5 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  5 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  5 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  5 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  5 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  5 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  5 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  5 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  4 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  4 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  4 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  3 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  3 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  3 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  3 กรกฎาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  30 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างกั้นห้องอลูมิเนียม  30 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  29 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด ๖๔ SLICES  29 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  29 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  29 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วย  29 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  29 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ชนิดแขวนเพดาน  29 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  29 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  29 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  29 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  29 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างบริการส่งไปรษณีย์  28 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านบึง  28 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร  28 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  28 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  28 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะ  28 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระดับความคมชัดสูง ๓ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง  28 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  28 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  27 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  27 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ  27 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  26 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  26 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  26 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  26 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  26 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  23 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  23 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  23 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์  23 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  23 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมวัสดุการแพทย์  23 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อยา  22 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  22 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  22 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  22 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  21 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  21 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  21 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างมุงหลังคาอาคารห้องปฎิบัติงานสารสนเทศทางการแพทย์  21 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  20 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  20 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  19 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  19 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  19 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  19 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  19 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  19 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  19 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา(Pulse OxmeterX  16 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  16 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเดินไฟ ๓ เฟส จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาลานเสวนาและห้องประชุมอิงฟ้า  16 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟอกไตแบบพิเศษ จำนวน ๑ เครื่อง  16 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  15 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  15 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  15 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อประกันภัยราชการ  15 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  15 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  15 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  14 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำหลังคาคลุมห้องควบคุมระบบก๊าซทางการแพทย์  14 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมท่อดักท์  14 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  14 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง  14 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  14 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  14 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  14 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  14 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  13 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  13 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  13 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจไบเฟสิค พร้อมวัดภาคออกซิเจนในเลือด จำนวน 3 เครื่อง  13 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  12 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  12 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  12 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  12 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  12 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  12 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมระบบจ่ายน้ำ  12 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  12 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  12 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  12 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อประกันภัยรถราชการ  12 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  9 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  9 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  9 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำใช้  9 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  9 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  9 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  9 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  9 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  9 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  9 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  9 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย  9 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  9 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  9 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  9 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  9 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  8 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  8 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  8 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  7 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  7 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผลบันทึกกระดาษร้อนขนาดเอ ๔  7 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  7 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  7 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  6 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  6 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  6 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  6 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บ Log File  6 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  6 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ขออนุมัติต่ออายุการรับบริการแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล  6 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำห้องเจาะเลือด  6 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  6 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  6 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งระบบท่อจ่ายก๊าซทางการแพทย์  6 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  6 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  2 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  2 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างย้ายคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ  2 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  2 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  2 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  1 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  1 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  1 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  1 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะ  1 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(ภาคบังคับ)  1 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  1 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  1 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  1 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำที่จอดรถเข็นและขยายห้องศูนย์คุณภาพ  1 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  1 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  1 มิถุนายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  31 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งทามเมอร์  31 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งระบบไฟเบอร์ออฟติก  31 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายพลาสวูด และติดฟิล์มกรองแสง  31 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  31 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  31 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงห้อง CT สแกน และเดินระบบไฟไปยังเครื่องกำหนดไฟฟ้า  31 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง  31 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  30 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วย  30 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  30 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอบแห้งสายยาง  30 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  30 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายพลาสวูด และติดฟิล์มกรองแสง  30 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  30 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  29 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  29 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  29 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง  29 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  29 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำตรายาง สติ๊กเกอร์และป้ายโลหะ  29 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างค่าบริการส่งไปรษณีย์  29 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านบึง  29 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  29 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  29 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์  29 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่บ่อบำบัด  26 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  26 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำหลังคาที่จอดรถรับส่งผู้ป่วย  26 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  26 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  26 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  26 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  26 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล  26 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  25 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  25 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  25 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  25 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  25 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  24 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  24 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  24 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์  24 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์  24 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  23 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งผ้าม่านพลาสติก  23 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  23 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  22 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  22 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  19 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  19 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า  19 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  19 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  19 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  19 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงและต่ออายุการใช้เว็บไซค์  19 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  18 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  18 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  18 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  18 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  18 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำใช้  18 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำฉากกั้นห้อง  18 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  18 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  18 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  18 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  18 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  18 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  16 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  16 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  16 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  16 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  16 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  15 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  15 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  15 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด  15 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างจัดสวนแนวตั้ง  15 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  15 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  12 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  12 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  12 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  12 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศ  12 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  12 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  12 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด  12 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  12 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจคุณภาพน้ำ  11 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  11 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  11 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  11 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  11 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  11 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ  10 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด  9 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  9 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  9 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  9 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  9 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  9 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  9 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  9 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  9 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  8 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  8 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  8 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  8 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  8 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งระบบท่อจ่ายก๊าซทางการแพทย์  8 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งระบบท่อจ่ายก๊าซทางการแพทย์  8 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  8 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  8 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  8 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  3 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  3 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  3 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  3 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  3 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  3 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  2 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  2 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  2 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  2 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้าย และ Low up  2 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถพยาบาล  2 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  1 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงา่น  1 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  1 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  1 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงา่น  1 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อประกันภัยรถราชการ  1 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำใบรับรองแพทย์  1 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  1 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  1 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำตรายางและป้ายพลาสวูด  1 พฤษภาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  28 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  28 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  28 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถขับเคลื่อนไฟฟ้าชนิดเดินตามพร้อมตู้สแตนเลส  28 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  27 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย/td>  27 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด 32 SLICES  27 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  27 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องไตเทียม Fresenius  27 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  27 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์  27 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำฟันปลอม  26 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  26 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  26 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  26 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  26 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  26 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาห้องแยกโรค  26 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ระบบ RO  26 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์  26 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้แช่ศพ ๒ ชั้น ชนิดเปิดข้าง  26 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร  26 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านบึง  25 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  25 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  25 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  25 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  24 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  24 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  24 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  24 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  24 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  24 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายและสติ๊กเกอร์  24 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  24 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  24 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  21 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  21 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ  21 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  21 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างบริการส่งไปรษณีย์  21 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมตู้เก็บศพ  21 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  20 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วย  20 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  20 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมตู้เก็บศพ  20 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  20 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  19 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเอกซเรย์ปอดระบบ Digital พร้อมอ่านผล  19 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  18 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  18 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  18 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ  18 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  18 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า  12 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  12 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  12 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  12 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  12 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค บำรุงรักษา และสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ  12 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  11 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  11 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  11 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อประกันภัยรถราชการ  10 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  10 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  10 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  10 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  10 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  10 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  10 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  10 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  7 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  7 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมผ้าม่านพลาสติก  7 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  7 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  7 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  7 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  7 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  5 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  5 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  5 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  5 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  5 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  5 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  5 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  5 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  5 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมอาคาร CT สแกน  5 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย(Next Generation Firewall)แบบที่ 2  5 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  4 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  4 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  4 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  4 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างย้ายและติดตั้งกล้องวงจรปิด  4 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งผ้าม่านพลาสติก  4 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  3 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  3 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  3 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  3 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  3 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  3 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ  3 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า๓๐๐MA (Digital Portable X-ray with Wireless Detector)  3 เมษายน 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเอกซเรย์ปอดระบบ Digital พร้อมอ่านผล  31 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  31 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  31 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  31 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  30 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  30 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  30 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์  30 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านบึง  30 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  29 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  29 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำฟันปลอม  29 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วย  29 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  29 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  29 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  29 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  29 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบก๊าซทางการแพทย์  28 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  28 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมอ่างละลายพลาสม่า  28 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อสติ๊กเกอร์วันหมดอายุ  28 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งผ้าม่านพลาสติก  28 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  28 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำห้องประชุม  28 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างก่อสร้างอาคารพักคนงาน (อาคารพักแพทย์ ๓๒ ห้อง)เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น(เพิ่มชั้นใต้ถุน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ หลัง  28 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  27 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  27 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  24 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  24 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นขับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยระบบไฟฟ้าชนิดปรับระดับได้  24 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  23 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  23 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด 32 SLICES  23 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างบริการส่งไปรษณีย์  23 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  23 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำสติ๊กเกอร์  22 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด 32 SLICES  22 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำสติ๊กเกอร์  22 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  22 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  22 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  22 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  22 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  21 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  21 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  20 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  17 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  17 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  17 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  17 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  17 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  16 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  16 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  16 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  15 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  15 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวิทยุสื่อสาร  15 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  15 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  15 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด 32 SLICES  14 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  14 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  14 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  13 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  13 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  13 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  13 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  13 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำตรายางและสติ๊กเกอร์  13 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  10 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  10 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  10 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  9 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  9 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  9 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  9 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  9 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  9 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  8 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  8 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการเกษตร  8 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจวิเคราะห์เครื่องเอกซเรย์และห้องเอกซเรย์  7 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  7 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  7 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  7 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  7 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  7 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  7 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  3 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายและสติ้กเกอร์  3 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  3 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ  3 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  3 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  3 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  3 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  3 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  3 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  3 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องล้างกล้องส่องตรวจ  3 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  3 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  3 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  2 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  2 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  2 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔ SLICES จำนวน ๔๔ รายการ  1 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ  1 มีนาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย  28 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ  28 กุมภาพนธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  28 กุมภาพนธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  28 กุมภาพนธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  27 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  27 กุมภาพนธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ชนิดแขวนเพดาน  27 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  27 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  27 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  27 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  27 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือด(Blood Chemistry) พร้อมน้ำยา จำนวน 25 รายการ  27 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านบึง  27 กุมภาพนธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างบริการส่งไปรษณีย์  27 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจคุณภาพน้ำ  27 กุมภาพนธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  24 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  24 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  24 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายพลาสวูดและป้ายสติ้กเกอร์  24 กุมภาพนธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  24 กุมภาพนธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างบำรุงรักษาลิฟท์  24 กุมภาพนธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์  24 กุมภาพนธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  24 กุมภาพนธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด  24 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  22 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  22 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือด(Blood Chemistry) พร้อมน้ำยา จำนวน 25 รายการ  22 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแฟลตพยาบาล  22 กุมภาพนธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  22 กุมภาพนธ์ 2566  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือด(Blood Chemistry) พร้อมน้ำยา จำนวน 25 รายการ  21 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำฟันปลอม  20 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  17 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  17 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วย  16 กุมภาพนธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  16 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือด(Blood Chemistry) พร้อมน้ำยา จำนวน 25 รายการ  16 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  14 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  14 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  14 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  13 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด 32 SLICES  13 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  13 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  13 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  13 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือด(Blood Chemistry)พร้อมน้ำยา จำนวน ๒๕ รายการ  13 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  10 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  10 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  10 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์  10 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน  10 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเดินสายสัญญาระบบเสียงตามสาย  10 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมลิฟท์โดยสาร  10 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  10 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  9 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  9 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  8 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  8 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อยา  8 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  8 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  7 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  7 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  7 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  7 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำห้องล้างตัวผู้ป่วย  7 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  6 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  6 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  3 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  3 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งพร้อมเซ็ทระบบ  3 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  3 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอบแห้งสายยาง  3 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  3 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  3 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  3 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  3 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  3 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1  3 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  3 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  2 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  2 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  2 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  2 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  2 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  2 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  2 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  2 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องรับธรบัตร  2 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  2 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  2 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  1 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงส่วนต่างๆ  1 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  1 กุมภาพันธ์ 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  31 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  31 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  30 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  30 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  30 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  30 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  27 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  27 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  27 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  27 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือด(Blood Chemistry) พร้อมน้ำยา จำนวน 25 รายการ  27 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ระบบ OR  27 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  27 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  27 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  27 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  26 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านบึง  26 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการจีพีเอสระบบติดตามรถพยาบาล  26 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  26 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องไตเทียม Fresnius  26 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบท่อลมรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์  26 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตราซาวด์  26 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  26 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำฟันปลอม  25 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  25 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  25 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  25 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  25 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  25 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  25 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเดินสายไฟและสยแลนด์  25 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายและสติ๊กเกอร์  25 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า  25 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  24 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างบริการส่งไปรษณีย์  24 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  24 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  24 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างต่อเติมห้องกายภาพ  24 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด 32 SLICES  23 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  23 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วย  23 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  23 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  23 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำห้องสำหรับจัดเก็บผ้าเปื้อน  23 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจ MRI  20 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  20 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  20 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  20 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  20 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างย้ายชุดเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ  20 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  19 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงโรงเก็บศพ  19 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฉายแสงพร้อมเครื่องวัดความแข้มแสง  18 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อโปรแกรมป้องกันและจำกัดไวรัสคอมพิวเตอร์  18 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  18 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  18 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือด(Blood Chemistry) พร้อมน้ำยา จำนวน 25 รายการ  17 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  17 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  17 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  17 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  17 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา(Immunology)พร้อมน้ำยา จำนวน ๑๑ รายการ  17 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  17 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  17 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมลิฟท์  17 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  16 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์  16 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด 32 SLICES  13 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  13 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ตึกผู้ป่วยและทางเชื่อมอาคาร สำหรับโรงพยาบาลบ้านบึง  12 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  12 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  12 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  12 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  12 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  11 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะ  11 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  11 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมประตูอัตโนมัติ  11 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  11 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างทำตรายางและรางสอด  10 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  10 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  10 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  10 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  10 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  10 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  10 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  10 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  10 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  10 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือด(Blood Chemistry) พร้อมน้ำยา จำนวน 25 รายการ  9 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  9 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสาตร์การแพทย์  9 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสาตร์การแพทย์  9 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสาตร์การแพทย์  9 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสาตร์การแพทย์  9 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  9 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  9 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  6 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  6 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  6 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเดินสายโทรศัพท์ภายใน  6 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  6 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  6 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  6 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  6 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  6 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมระบบส่งน้ำ  6 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  6 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  6 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  5 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  5 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  4 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  4 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  4 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  4 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  3 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  3 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  3 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  3 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  29 ธันวาคม 2566  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  29 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือด(Blood Chemistry) พร้อมน้ำยา จำนวน 25 รายการ  29 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  29 ธันวาคม 2566  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา(Immunology)พร้อมน้ำยา จำนวน ๑๑ รายการ  29 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  29 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  29 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  29 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  29 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างUP GARAGE ระบบSmart Office  29 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  28 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  28 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  28 ธันวาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  28 ธันวาคม 2566  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือด(Blood Chemistry) พร้อมน้ำยา จำนวน 25 รายการ  28 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  28 ธันวาคม 2566  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  28 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  28 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  28 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  28 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  28 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  28 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเดินท่อออกซิเจนเหลวของระบบท่อจ่ายก๊าซทางการแพทย์  28 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  27 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา(Immunology)พร้อมน้ำยา จำนวน ๑๑ รายการ  27 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  27 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  27 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านบึง  27 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  27 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  27 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  26 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด 32 SLCES  26 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อประกันภัยรถราชการ  26 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  26 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ตึกผู้ป่วย และทางเชื่อมอาคาร  26 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  26 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือด(Blood Chemistry) พร้อมน้ำยา จำนวน 25 รายการ  23 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  23 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  23 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  23 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  23 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  23 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์  23 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  23 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องล้างตัวกรองไตเทียม  22 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำฟันปลอม  22 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า๓๐๐MA (Digital Portable X-ray with Wireless Detector)  22 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  22 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  22 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  22 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อยา  22 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อเวชภัณฑ์ยา  22 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างต่อเติมห้องสุขภาพจิต  22 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  22 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างบริการส่งไปรษณีย์  21 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  21 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  21 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือด (Blood Chemisty) พร้อมน้ำยา จำนวน 25 รายการ  20 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  20 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  20 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  20 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  19 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  19 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  19 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  19 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  19 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  19 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  16 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  16 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  16 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  16 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง  16 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  16 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  16 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  16 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  16 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  15 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  15 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  15 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  15 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างวางท่อระบายน้ำ  15 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงศาลาพักคอยและซ่อมแซมส่วนต่างๆ  13 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  13 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  13 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำตรายางและป้ายสติ๊กเกอร์  13 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  13 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด (Blood Chemisty) พร้อมน้ำยา จำนวน 25 รายการ  8 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) พร้อมน้ำยา จำนวน 11 รายการ  8 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม  8 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  8 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  7 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  7 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำหน้ากิวฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง  6 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  6 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  6 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  6 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  6 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  2 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  2 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  2 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  2 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  2 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดกระจก  2 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมพื้น  1 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  1 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  1 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างย้ายห้องน้ำและถังแซก  1 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  1 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้องานบ้านงานครัว  1 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์  1 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  1 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  1 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อถังดับเพลิง  1 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  1 ธันวาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  30 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  30 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำฟันปลอม  29 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  29 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  29 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  29 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  29 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  29 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  28 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด 32 SLICES  28 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างบริการส่งไปรษณีย์  28 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  28 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  28 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  28 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  28 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างบำรุงรักษาลิฟท์  25 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านบึง  25 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  24 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  24 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) พร้อมน้ำยา จำนวน 11 รายการ  23 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาสาสร์การแพทย์  23 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ตึกผู้ป่วย และทางเชื่อมอาคาร  23 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  23 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด 32 SLICES  22 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด 32 SLCES  22 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  22 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  22 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  22 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายพลาสวูดติดสติ๊กเกอร์  22 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  22 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งฉากกั้นห้อง  21 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  17 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  17 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  17 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) พร้อมน้ำยา จำนวน 11 รายการ  17 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือด (Blood Chemisty) พร้อมน้ำยา จำนวน 25 รายการ  16 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  16 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  16 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  16 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  16 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  16 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  16 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  16 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ  16 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  16 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  15 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  15 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  15 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  14 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  14 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  14 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาติดตั้งและเชื่อมต่อระบบการแพทย์ทางไกล  14 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  14 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว  11 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  11 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  11 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  11 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า ชนิดราวกั้นปิดเต็ม  11 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  10 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคเฉพาะทางศัลยกรรมกระดูก  10 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  9 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  9 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  9 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์  9 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายและสติ๊กเกอร์  9 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายอลูมิเนียม  9 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  9 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  9 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) พร้อมน้ำยา จำนวน 11 รายการ  8 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  8 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพย์ เครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ โรงพยาบาลบ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2)  7 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  7 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  7 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  7 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  7 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อประกันภัยรถราชการ  7 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  7 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  7 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  7 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  4 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  4 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  4 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงส่วนต่างๆ  4 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  4 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  4 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำใบบันทึกคำสั่งแพทย์  4 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือด (Blood Chemisty) พร้อมน้ำยา จำนวน 25 รายการ  3 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  3 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  3 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  3 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  3 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  3 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  3 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  3 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  2 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  2 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  2 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  2 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ในช่องปาก  1 พฤศจิกายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  31 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  31 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  31 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  31 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  31 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  31 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลินิกโรคไต (ครั้งที่ ๓)  31 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำใบเสร็จรับเงิน  31 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  31 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  28 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  28 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  28 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  28 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  28 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  28 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  28 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  28 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  27 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อนระบบวีดีทัศน์และกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ระบบวีดีทัศน์  27 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบท่อลมรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์  27 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจวัดระดับสรชีวเคมีในเลือด (Blood chemisty)  27 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบท่อลมรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์  27 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  27 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  27 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  27 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  27 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านบึง  27 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  27 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  27 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  27 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  27 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  26 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  26 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  26 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำสติ๊กเกอร์ติดกระจก  26 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  26 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  26 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำปกรายงานผลการตรวจสุขภาพ  26 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  26 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  26 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  26 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำฟันปลอม  25 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  25 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะ  25 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  25 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ  25 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  25 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  25 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  25 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  25 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  25 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  21 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  21 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อออกซิเจนเหลว  21 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  21 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  21 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ตึกผู้ป่วย และทางเชื่อมอาคาร  21 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  21 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  21 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  20 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  20 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  20 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำตรายาง  19 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจห้องปฏิบัติการแลป  19 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  19 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  19 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  19 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  19 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  18 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเปลี่ยนระบบ Hepa Filter ฝ้าเพดานและระบบแสงสว่าง  18 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงขห้องแยกโรค  17 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  17 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  17 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำใบคล้องคอเลือด  17 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า  17 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาตู้เมนไฟฟ้า  12 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์  12 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำใบบันทึกอุบัติเหตุ  12 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  12 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงนครัว  12 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  12 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมลิฟท์  12 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  12 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  11 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างติตั้งผ้าม่าน  11 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  11 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  11 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  11 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  11 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  10 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  10 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการติดตามรถพยาบาล  10 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  10 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  10 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  10 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  10 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  7 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  7 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  7 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  7 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  7 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  7 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  7 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  7 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  7 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  7 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  7 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  6 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  6 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  6 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  6 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  6 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจอวินิจฉัยภาพทางรังสี  6 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด 2 หัวตรวจ  6 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  5 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  5 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  5 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  4 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  4 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  4 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  4 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  4 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  4 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
เช่าเครื่องตรวจวัดระดับสารชีวเคมีในเลือด (Blood Chemisty) พร้อมน้ำยา จำนวน 25 รายการ  3 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  3 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  3 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ่ายค่าธรรมเนียมในการพิจารณาคำขอ  3 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  3 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  3 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  3 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  3 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  3 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อโฆษณาและเผยแพร่  3 ตุลาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  30 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  30 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  30 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  30 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  30 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  30 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมากำจัดปลวกภายในอาคารของโรพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  29 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมากำจัดปลวก  29 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  29 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  29 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  29 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  29 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  28 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์  28 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซี-อาร์ม  28 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  28 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษา  28 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  28 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อออกซิเจนเหลว  28 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  28 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจี้ห้ามเลือด  28 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า๓๐๐MA (Digital Portable X-ray with Wireless Detector)  27 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  27 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  27 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  27 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  27 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำฟันปลอม  26 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาซักอบรีดเสื้อผ้าผู้ป่วย  26 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ตึกผู้ป่วย และทางเชื่อมอาคาร  26 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างกั้นห้องอลูมิเนียมและซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ที่ชำรุด  26 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  26 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจี้ห้ามเลือดและเครื่อจ่ายก๊าซตัดอาร์กอน  23 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  23 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  23 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  23 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  23 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  23 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฎิบัติการแลป  20 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งระบบเครื่อข่าย Fiber Optic  20 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย  20 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  19 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  19 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  19 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างบริการ MBS-HOSxP Activation  19 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  19 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  19 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 KW  19 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมตู้เย็นเก็บศพ  19 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์  19 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  16 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  16 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  16 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายไวนิลและตรายาง  16 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำแบบฟอร์ม  16 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  16 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด  15 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  15 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  14 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  14 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  14 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  14 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ  14 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำแบบฟอร์ม  13 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคมพิวเตอร์  13 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  13 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  12 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  12 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  12 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  12 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  12 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  12 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  12 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  12 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำแบบฟอร์ม  12 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการระบบติดตามรถพยาบาล  9 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมลิฟท์  9 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายไวนิลและตรายาง  9 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายไวนิลและสติ้กเกอร์  9 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  9 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  9 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  9 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย  9 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  9 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  9 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  8 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องตรวจสมรรถภาพกางได้ยิน  8 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกเลืดชนิดเคลื่อนที่ได้ แบบ 2 หัวจ่าย (portable RO)  8 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  8 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  8 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจคุณภาพน้ำ  7 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  7 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  7 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  7 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  7 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  6 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  6 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  6 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะ  6 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  6 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  6 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  6 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำแบบฟอร์ม  6 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  6 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  6 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  5 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  5 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  5 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  5 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำใบรับรองแพทย์  5 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  5 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  5 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  2 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  2 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  2 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  2 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  2 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  2 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  2 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  2 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  2 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  2 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  1 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  1 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  1 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  1 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมลิฟท์รับส่งผู้ป่วย  1 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  1 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  1 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมระบบปั้มน้ำส่งน้ำ  1 กันยายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  31 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  31 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ  31 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑืคอมพิวเตอร์  31 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  31 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  31 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  31 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  30 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด 32 SLICES  30 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด 32 SLICES  30 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจห้องปฏิบัติการแลป  30 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  30 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวงทางห้องปฏบัติการแลป  30 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะไปเผาทำลาย  30 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  30 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  30 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  30 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  30 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  30 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  30 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  30 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  30 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำฟันปลอม  29 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม  29 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  29 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
เช่าเต็นท์  29 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  27 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจประเมิณคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางชันสูตรสาธารณสุข  26 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  26 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  26 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงส่วนต่าง ๆ  26 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  26 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  26 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  26 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านบึง  25 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างบริการส่งไปรษณีย์  25 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  25 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  23 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  23 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  23 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  22 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  22 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  22 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  22 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  19 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  19 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  19 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  19 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  19 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  19 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  19 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย  19 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  18 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  18 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  18 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  18 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  17 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  17 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  17 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  17 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  17 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  17 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้เก็บน้ำยา ชนิดอุณหภูมิข20C-40C  16 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  16 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  16 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  16 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  16 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  16 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  16 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  16 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  16 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  15 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  15 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  15 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  15 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  15 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  15 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  15 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  15 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  15 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  15 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  11 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  11 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  11 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  11 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  11 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้  11 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  10 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  10 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  10 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  10 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  10 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  10 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  10 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  9 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  9 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  9 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  9 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  9 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  9 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  9 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  9 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  9 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  8 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  8 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมลิฟท์รับส่งผู้ป่วย  8 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  8 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  8 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  5 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  5 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  5 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  5 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  5 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  4 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  4 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  4 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  4 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  4 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  4 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  4 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏบัติการแลป  3 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  3 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  3 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อประกันภัยรถราชการ  3 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  3 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  3 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  3 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  3 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  3 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  3 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  2 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  2 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  1 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  1 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  1 สิงหาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำฟันปลอม  27 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ระบบ R/O  27 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  27 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  27 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  27 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  27 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  27 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  26 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจห้องปฏิบัติการแลป  26 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  26 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  26 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  26 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์พลาสม่า ขนาด 100 ลิตร  26 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบก๊าซทางการแพทย์  26 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  26 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  26 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 หมวด  26 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบท่อลมรับขส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์  26 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์  26 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์  25 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุผ้า  25 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  25 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  25 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  25 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศ  25 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  25 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  25 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างบริการส่งไปรษณีย์  25 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ  25 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  25 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  25 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  25 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  25 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำฟันปลอม  22 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  22 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านบึง  22 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างบริการส่งไปรษณีย์  22 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อประกันภัยรถราชการ  22 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างถ่ายเอกสาร  22 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำใบรับรองแพทย์  22 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  22 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงห้องรังสีแพทย์  22 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  22 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  22 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อเวชภัณฑ์ ตลับน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  22 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด 32 SLICES  21 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  21 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  21 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  21 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  21 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  20 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  20 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  19 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  19 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  19 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  18 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  18 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  18 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  18 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  12 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  12 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  12 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  12 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  12 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  12 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  12 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  11 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  11 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  11 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  11 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  11 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  11 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  8 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  8 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  8 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  8 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำตรายางและป้ายพลาสวูด  8 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  8 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  8 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  8 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  8 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างย้ายชุดคอยล์ร้อนเครื่องปรับอากาศ  8 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  8 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  7 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  7 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  7 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  7 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  7 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  6 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์  6 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  6 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  6 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  5 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  5 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  5 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  5 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจห้องปฏิบัติการแลป  4 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  4 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  1 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมระบบก๊าซทางการแพทย์  1 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  1 กรกฎาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร  30 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  30 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  30 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  30 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงทางเชื่อมอาคาร  30 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งราวสแตนเลส  30 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  30 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมตู้เย็นเก็บน้ำยา  30 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  29 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  29 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  29 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  29 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  29 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  29 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  29 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  29 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  28 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  28 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  28 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมตู้เย็นเก็บเลือด  28 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  28 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  28 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  28 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  28 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  28 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  28 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  28 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  28 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  27 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  27 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  27 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  27 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  27 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  27 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์  27 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  24 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  24 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  24 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  24 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งวอลล์เปเปอร์และปูพื้นดูราฟอร์  24 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  23 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  23 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่อง Sever  23 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  22 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  22 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  22 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  22 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  22 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  22 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  22 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  22 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  22 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำฟันปลอม  21 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด 32 SLICES  21 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  21 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ชนิดแขวนเพดาน 500 MA  21 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  21 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  21 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  21 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านบึง  21 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  21 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงพยาบาล  21 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  20 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  20 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  20 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  17 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  17 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  17 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  17 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างมุงหลังคาห้องปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์  17 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  17 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  17 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  17 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ  17 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแผงโซล่าเซลล์  17 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร  16 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมประตูเลื่อนอัตโนมัติ  16 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจห้องปฏิบัติการแลป  15 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  15 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  15 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ที่ชำรุด  15 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  15 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  15 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการเกษตร  15 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  15 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  15 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  15 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  14 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  10 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำชั้นสำหรับจัดเก็บเอกสาร  10 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  10 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  10 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  10 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำสติ้กเกอร์ติดหน้ารถ  10 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  9 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน (ครั้งที่ 2)  9 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำตรายาง  9 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  8 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  8 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  8 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  8 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  7 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  7 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  7 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  7 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  7 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  7 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  7 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  7 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  6 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  6 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  6 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  6 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  6 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  6 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการเกษตร  6 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  6 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  2 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  2 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  2 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  2 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  2 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  2 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า  2 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร  2 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการเกษตร  2 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  30 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  30 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำฟันปลอม  27 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  27 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด ๓๒ SLICES  27 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  27 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  27 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  27 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  27 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  27 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  27 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  27 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำราวแสตนเลส  27 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  26 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์  26 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  25 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  25 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างค่าบริการขนส่งไปรษณีย์  25 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  25 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  24 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  24 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  24 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  23 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  23 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  23 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  23 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  23 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  23 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  20 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  20 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  20 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  20 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำชั้นสำหรับจัดเก็บเอกสาร  20 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  20 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาดับเพลิง  20 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  19 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  19 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด  19 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  18 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  18 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  18 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  18 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  18 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  17 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  17 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายและสติ้กเกอร์  17 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้างานครัว  17 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  12 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมตู้แช่อาหาร  12 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  12 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  12 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  11 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมตู้เย็นเก็บศพ  11 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  10 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  9 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  9 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  9 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  9 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายสำเนาดิจิตอล  9 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  6 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงสภาพจราจร  6 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมห้องแยกโรค  5 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  5 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  5 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างย้ายพร้อมติดตั้งแผ่นรับและแปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอล  3 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  3 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  3 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  3 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  2 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  2 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  2 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  2 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  29 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  29 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  29 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศ  29 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  29 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  29 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  29 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  28 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ชนิดความเร็วสูงขนาด 32 SLICES  28 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุผ้า  28 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  28 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  28 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  28 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  28 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  28 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  28 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  28 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  28 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  27 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  27 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาห้องแยกโรค  27 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  27 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำฟันปลอม  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบท่องลมรับ-ส่งสื่งส่งตรวจทางการแพทย์  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างบริการส่งไปรษณีย์  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ระบบ R/O  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำใบบันทึกคำสั่งแพทย์  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำชั้นสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  26 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  25 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  25 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  25 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  25 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมประตูเลื่อนอัตโนมัติ  22 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุผ้า  22 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  22 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  22 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  22 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  21 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  20 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  20 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  20 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำเคาน์เตอร์  20 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์  20 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมตู้แช่ศพ  20 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  19 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดูดเสมหะแรงดันสูงใช้ในห้องผ่าตัด  19 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณ  18 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  18 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  18 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  18 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  18 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  12 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  11 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  11 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  11 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะ  11 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างติดตั้งระบบระบายอากาศ  11 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  11 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  11 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  11 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  8 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุยานพาหนะ  8 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  8 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  8 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  7 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  7 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  5 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  5 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  5 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  5 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำตรายางและป้านสติ้กเกอร์  5 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  4 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  4 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  4 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  4 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมระบบก๊าซทางการแพทย์  4 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  4 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  4 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  4 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  4 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  4 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  4 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  1 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  1 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  1 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  1 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  1 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  31 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  31 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมระบบปั้มน้ำ  31 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  30 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  30 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  30 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  30 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  29 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  29 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  29 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำฟันปลอม  28 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำหนังกั้นบ้านพัก  25 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวน์  25 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบก๊าซทางการแพทย์  25 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างบริการส่งไปรษณีย์  25 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  25 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  25 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลต้าซาวน์  25 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  25 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  25 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  25 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  25 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  24 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  24 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม  24 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  24 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  24 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  24 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างผลิตเครื่องเติมอากาศพร้อมติดตั้งและจ้างติดตั้งระบบระบายอากาศ  24 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  24 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  24 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  23 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  22 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  22 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำตรายางและป้ายไวนิล  22 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  21 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  21 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  21 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  21 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  18 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  18 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  18 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  18 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  17 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  17 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  17 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  17 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  17 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมประตูเลื่อนอัตโนมัติ  16 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุการแพทย์  16 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุงานบ้านงานครัว  16 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  15 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  15 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  15 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุงานบ้านงานครัว  15 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  15 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือคลอรีนน้ำ  15 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือเวชภัณฑ์  11 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุการแพทย์  11 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  11 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุทันตกรรม  10 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  10 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  10 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุทันตกรรม  10 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  10 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  10 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  10 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  9 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุสำนักงาน  9 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุบริโภค  9 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุงานบ้านงานครัว  9 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซือวัสดุคอมพิวเตอร์  9 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  8 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างอ่านผลเอกซเรย์ปอดระบบ Digital  8 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อสติ้กเกอร์  8 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อสติ้กเกอร์  8 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  8 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  8 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  8 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  8 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  8 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  7 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  7 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  7 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  7 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  7 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  7 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  4 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  4 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  4 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาเอกซเรย์ปอดระบบ Digital พร้อมอ่านผล  4 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  4 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  2 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  2 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  1 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาประเมินโรงพยาบาลคุณภาพ (HA)  1 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้ายและสติ้กเกอร์  1 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  28 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน  28 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  28 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศที่ห้องผ่าตัด  28 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำฟันปลอม  25 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  25 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  25 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  25 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ต  25 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ชนิดแควนเพดาน  25 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  25 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้านขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  24 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมพื้นหินขัด  24 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างบริการส่งไปรษณีย์  24 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์  24 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์  24 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  24 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  24 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  23 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  23 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ  23 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำป้าย สติ้กเกอร์และตรายาง  23 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย  23 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  23 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  23 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  22 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  21 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  21 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  21 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  21 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  21 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  21 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างเหมาเอกซเรย์ปอดระบบ Digital พร้อมอ่านผล  21 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  18 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  18 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง  18 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  17 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  17 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  17 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  17 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุไฟฟ้า  17 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  17 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์  17 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  17 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำสติ้กเกอร์  15 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำสติ้กเกอร์  15 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  15 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  15 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  15 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  14 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  14 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์  14 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  14 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  14 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  14 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  14 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  14 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  14 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุการแพทย์  14 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อคลอรีนน้ำ  11 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  11 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  11 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  11 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  11 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  11 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  10 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป  10 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง  10 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  9 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  9 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  9 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  8 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุทันตกรรม  8 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  8 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุสำนักงาน  8 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
จ้างทำแฟ้มสุขภาพครอบครัว  8 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุบริโภค  8 กุมภาพันธ์ 2565