กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

ประกาศขายทอดตลาด

โรงพยาบาลบ้านบึง Banbung Hospital

เรื่อง

 วันที่

 เอกสาร

ขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ โดยโรงพยาบาลบ้านบึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  13 มกราคม 2566  ดาวน์โหลด
ขอความร่วมมือปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ โดยโรวพยาบาลบ้านบึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  21 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โดยโรงพยาบาลบ้านบึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี จะดำเนินการประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  23 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด


038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี