กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

Latest news

Classic list

Globally incubate standards compliant channels before scalable benefits. Quickly disseminate superior deliverables whereas web-enabled applications.
14/ส.ค./2019

 เรื่อง                                                                             วันที่                                                 เอกสาร

 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                 31 พฤษภาคม 2562                                ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              30 พฤษภาคม 2562                                ดาวน์โหลด


12/ส.ค./2019

 เรื่อง  ประจำเดือน  เอกสาร
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  กันยายน 2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  สิงหาคม 2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  กรกฎาคม 2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  มิถุนายน 2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  พฤษภาคม 2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  เมษายน 2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  มีนาคม   2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  กุมภาพันธ์  2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  มกราคม 2562  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ธันวาคม 2561  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  พฤศจิกายน 2561  ดาวน์โหลด
 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ตุลาคม 2561  ดาวน์โหลด

11/ส.ค./2019

  เรื่อง วันที่ประกาศ เอกสาร
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปร้มาตรและความดัน 2 เครื่อง  22 เมษายน 2562  ดาวน์โหลด
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดอุปรกณ์การให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง  26 กุมภาพันธ์ 2562  ดาวน์โหลด
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปร้มาตรและความดัน  27 ธันวาคม 2561  ดาวน์โหลด
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟัน  27 ธันวาคม 2561  ดาวน์โหลด
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี  27 ธันวาคม 2561  ดาวน์โหลด
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ  27 ธันวาคม 2561  ดาวน์โหลด
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัด ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์  7 ธันวาคม 2562  ดาวน์โหลด
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก  2 พฤศจิกายน 2561  ดาวน์โหลด
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยา ANTIRABIES SERUM 1000 u/5 ml   30 สิงหาคม 2561  ดาวน์โหลด
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ตลับน้ำยาไฮโดรเปอร์ออกไซด์ Cassette 100  24 สิงหาคม 2561  ดาวน์โหลด
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยา 0.9% SODUM CHLORIDE 1000 ml  30 สิงหาคม 2561  ดาวน์โหลด
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อแถบทดสอบสารเคมีในเลือด  26 กรกฎาคม 2561  ดาวน์โหลด
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา Immunology 25 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด

10/ส.ค./2019

 เรื่อง  เอกสาร
 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1-2)  ดาวน์โหลด
 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  ดาวน์โหลด

09/ส.ค./2019

รายการ / เดือน / นำเข้าเอกสาร

ประกาศผู้ชนะยา เวชเภัณฑ์มิใช่ยา พฤษภาคม 2562 คลิก

ประกาศผู้ชนะยา เวชเภัณฑ์มิใช่ยา มิถุนายน 2562 คลิก

ประกาศผู้ชนะยา เวชเภัณฑ์มิใช่ยา พฤษภาคม 2562 คลิก

ประกาศผู้ชนะยา เวชเภัณฑ์มิใช่ยา สิงหาคม 2562 คลิกโซเชียลมีเดีย:


โซเชียลมีเดีย:038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี