กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2562

14 สิงหาคม 2019 by admin

 เรื่อง                                                                             วันที่                                                 เอกสาร

 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์                 31 พฤษภาคม 2562                                ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              30 พฤษภาคม 2562                                ดาวน์โหลด


โซเชียลมีเดีย:


โซเชียลมีเดีย:038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี